Bannerbilde

Rør lagt i kurve

Produkter i denne artikkelen:   ig-langbend

Ved legging av rør i kurve anbefales det å benytte langbend.

I noen tilfeller må ledningen tilpasses en kurvatur som krever spesialløsning. Skjæveland har utviklet en løsning hvor vi tilpasser ordinære betongrør og -bend, og leverer deler og ledningsstrekk med vinklinger tilpasset kundene behov.

llustrasjonene viser Fotrør V som er tilpasset for å gi retningsendring på rørstrekk, uten bruk av kum eller bend. Vi leverer denne løsningen på alle dimensjoner og alle sine rør-produkter. Det vil si ordinære ig-rør, Fotrør og Qmax-Storm, og også slisserenner for den sakens skyld.

Når det gjelder rør, er det naturlig å velge denne løsningen i dimensjoner hvor det ikke finnes bend. Det vil si fra DN 800 og oppover.


Overvannsledning på DN 1000 med horisontal og vertikal retningsendring. Foto: Kjartan Nyvoll Haagensen ved TT Anlegg AS.

Bildet er av en overvannsledning TT Anlegg AS monterte på tomten til en ny trafostasjon som anlegges på oppdrag av Statnett i Suldal. Begrensninger på selve tomten gav en svært utfordrende trasse.

Dette løste vi ved å produsere en overvannsledning som består av 9 spesialbend, 15 ordinære langbend og rette strekk.

Hvis du ønsker mer informasjon eller konkrete løsninger er det bare å ta kontakt.