Bannerbilde

Film: LOD med permeable dekker på ZEB-lab!

Film: LOD med permeable dekker på ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, forskingssenteret for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, er åpnet. Se Sintefs video om overvannsløsningene og lokal overvannsdisponering (LOD) ved null-utslippsbygget!

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  22 mars 2021

I videoen presenterer seniorforsker ved SINTEF, Edvard Sivertsen, overvannsløsningene ved forskningssenteret.


ZEB-laboratoriet er etablert i et samarbeid mellom NTNU og SINTEF. Det danner en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker. ZEB-laboratoriet er også ett av i alt 16 pilotprosjekt i Klima 2050. Skjæveland Gruppen har gjennom selskapenes engasjement som industripartnere i Klima 2050 bidratt med innovative løsninger for overvannshåndtering til prosjektet.

Bildet ble tatt mens det permeable dekket var under opparbeiding. Foto: Sintef/Klima 2050I uteområdet dreneres nedbør til grunnen gjennom permeable dekker, levert av Multiblokk.

Takvann, regnvann fra asfalterte flater, regnbed og andre grønne areal ledes til et eget fordrøyningsmagasin, Alma Smart tank, utviklet av Skjæveland Gruppen. Magasinet utgjør både et fordrøyningsvolum og et vannreservoar.

Ved montering av måleinstrument i tanken får aktørene full kontroll på avrenning fra hver av løsningene. Slik dokumenteres effekten av disse. Data kan benyttes blant annet til å gjennomføre sammenligninger.

Anlegget blir fulgt opp av masterstudent Eirik Kjellsen våren 2021.

Les mer hos Sintef her.