Bannerbilde

Kunnskapspåfyll gjennom Klimatilpasningsdagene 2022

Kunnskapspåfyll gjennom Klimatilpasningsdagene 2022

Er du involvert i planlegging, utforming, prosjektering, etablering eller drift av areal som berøres av overvann, eller på annen måte koblet til temaet overvannsdisponering? Meld deg på Klimatilpasningsdagene 2022, som gjennomføres 20. og 21 september.

Oppdatert:  19 august 2022

Overvann skal være en ressurs, ikke et problem. Som en følge av dette har regjeringen foreslått endringer i plan- og bygningsloven. Sirkulærdisponering av vann er blant temaene for klimatilpasningsdagene 2022.

Vi beskriver løsningene

Da vi i 2016 arrangerte de første Klimatilpasningsdagene belyste vi klimaendringene og konsekvensene av disse. Den gangen var det nødvendig å bruke tid på å fortelle at været endrer seg og vi må forberede oss på å håndtere mer nedbør på en trygg måte.

Nå er et forverret vær, med mer og mer ustabile nedbørshendelser, kjent for de fleste. De siste årene har vi som arrangør av klimatilpasningsdagene derfor satt søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann; håndtering, vannkvalitet og bruk. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold.

Årets hovedtema

  • Klimatilpasningsdagene 2022 søker å belyse følgene aktuelle spørsmål:
  • Noen viktige trender og drivere for klimatilpasning – hva skjer?
  • Hvordan legger myndighetene til rette for bedre overvannshåndtering?
  • Hvordan kan bærekrafthensyn påvirke en byggeprosess og innovasjon?
  • Overvannshåndtering i praksis med bruk av tilgjengelig verktøy?
  • Hvordan kan vi forbedre vannkvaliteten fra avrenning til resipient?
  • Kan vann gjenbrukes og hvilke oppgaver og muligheter har vi?
  • Hvordan kan økte krav til bærekraftige overvannsløsninger påvirke en byggeprosess?
  • Hvordan kan vi få til enklere og mer effektiv drift og vedlikehold?

Gode samtaler i lunchen og pausene er også en viktig del av Klimatilpasningsdagene.

Praktisk info

Også i år gjennomføres klimatilpasningsdagene som en hybrid konferanse, og vi har lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging. Som i de fire foregående år, arrangeres konferansen i samspill med forskningssenteret Klima 2050.

Her er hele programmet, praktisk informasjon samt lenke til påmeldingsskjemaet for Klimatilpasningsdagene 2022.