Bannerbilde

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk slås sammen

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk slås sammen

Søsterselskapene Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, blant landets ledende betongvareprodusenter innen sine produktområder, fusjoneres til ett selskap: Skjæveland Gruppen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  16 juni 2021

Sammenslåingen er en spissing både innenfor de ulike produktkategoriene og for innholdet i stillinger i selskapet. Bedriftene har i mange år allerede utnyttet synergiene av tett samarbeid. Innenfor overvannsdisponering og klimatilpassing har selskapene‚ sammen med søsterselskapet Storm Aqua, utviklet verktøy og systemløsninger på tvers av selskapene.

Innen produkter og løsninger for overvannsdisponering og klimatilpassing har Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, sammen med Storm Aqua, i mange år hatt et funksjonelt og innovativt samarbeid. Utstillingen er på Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt.

Samler kreftene

Begge bedriftene er kjent, og anerkjent, for sine innovative og markedsledende produkter og løsninger. Siden februar 2020 har Rune Egeland vært daglig leder i både Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk. Selve fusjonen skjer før årsskiftet.

Daglig leder Rune Egeland under et internt informasjonsmøte nylig.  – En mer spisset organisasjon vil gjøre oss enda mer rustet og rigget for vekst. Endringene gir et solid fundament for den videre industrielle utviklingen, både for å møte behov i markedet, men også for å kunne påvirke markedet i bærekraftig retning, beskriver han.

Det er to solide selskap som med dette samler kreftene. Skjæveland Cementstøperi er 75 år i år, Multiblokk er 40.

– Jubileene skal markeres. Merkevarene Skjæveland og Multiblokk blir videreført i Skjæveland Gruppen, forklarer Rune Egeland.


Rigges for vekst

Markeds- og organisasjonsmessig spisses produktkategoriene i fire hovedkategorier; Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea samt Mur og belegg. Det er en ansvarlig for hver av kategoriene. Overordnet skal leder Marked ha et stort ansvar knyttet til  «Systemløsninger». Dette er produkter som satt sammen gir en ekstra funksjon og merverdi for kunde, for eksempel kombinasjoner av permeable dekker og ulike rør og kummer for infiltrasjonsløsninger.

– Hver for seg har alle disse produktene en funksjon. Ved å sette sammen produktene blir de et system. Basert på behovet for den enkelte utbygger, oppnås en merverdi som i flere tilfeller har åpnet for utbygging, sier Egeland.

Selskapene har allerede dannet en ny organisasjonsstruktur, og i disse dager styrkes staben. Salgsorganisasjonen blir todelt, med leder marked og leder salg. Marked har proaktiv retning, mens Salg skal ivareta forespørsler, avtaler og prosjektkoordinering.

Daglig leder Rune Egeland i samtale med sjåfør Egil Tjora. Nå utlyses nye stillinger i Skjæveland Gruppen, blant annet leder Logistikk.

Ansettelser og ny fabrikk

Stillingsutlysningen for leder Marked og leder Logistikk offentliggjøres i disse dagene. Leder Marked må ha en betydelig markedsforståelse, gjerne også en teknisk bakgrunn. I leder Logistikk-stillingen inngår alt innen innkjøp og logistikk. Personene som ansettes får rik anledning til å påvirke og gi retning innen sitt ansvarsområde.

Prosjektering og arbeide med å bygge ny fabrikk på Sviland pågår for fullt. Den skreddersys for optimal produksjon av neste generasjons betongprodukter.

– De nye rørene får et helt nytt design. De blir lettere, har mindre armering, er helt målnøyaktige, de krever mindre masseutskiftning m.m. Disse nye rørene og de ulike verktøyene/systemløsningene er ett av bedriftens viktige tiltak i arbeidet for å nå FNs Bærekraftsmål, forklarer daglig leder Rune Egeland.