Bannerbilde

Mer Multiloc; Nortemp har utvidet

Mer Multiloc; Nortemp har utvidet

På Bryne bygde Nortemp et betydelig fryselager. Uteområdet ble dekket med permeabel belegningsstein fra Multiblokk. Etter ett år valgte de å utvide lageret, til samlet 14 mål drenerende dekke. Hvorfor?

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Multiloc Dren, 10 cm

Da Nortemp bygde nytt lager var den opprinnelige planen å legge to lag asfalt på oppstillingsarealet, og føre alt overvannet i sluker. I stedet valgte bedriften å legge Multiloc Dren på uteområdet, som opprinnelig var 10 000 kvadratmeter.

Årsaken var fordelene ved betongdekket. Området er en oppstillingsplass for lastebiler, med påfølgende marktrykk. Samtidig vil all tungtrafikk påføre dekket betydelig slitasje i form av gjentagende svingning. Belegningsstein av betong tåler begge deler langt bedre enn asfalt gjør.  Da det også viste seg at prisforskjellen mellom to-lags asfalt og belegningsstein ikke var så stor, valgte byggherren betongløsningen.

Oppstillingsplassen er utvidet fra ca. 10 000 kvadratmeter til 14 000 kvadratmeter.

Meget fornøyd kunde

Våren 2017 utvidet  Nortemp oppstillingsarealet sitt mot nord. Firmaet som den gang het Gartner Anlegg, nå Grunn Service, fikk oppdraget med å legge ytterligere 4 000 kvadratmeter Multiloc Dren på området. Uten at vi kunne se hvor det nye dekket starter og det «gamle» slutter.

– Dette anlegget var et stort og viktig prosjekt for oss. Da vi nå utvidet dette, så vi at vi har lært mye siden sist. Kvaliteten på arbeidet er god på det første vi la, men vi ser at tempoet vårt er enda bedre nå. Det var vi veldig, veldig fornøyd med, sier Markedsansvarlig Grønt i Grunn Service, Heine Schea.

– Også kunden er meget, meget fornøyd med uteområdet. Vi har hatt fin fremdrift. Det var litt spennende å lappe på noe vi hadde gjort før, fordi det var så viktig at vi klarte å treffe retningen. Men også det fikk vi godt til, forteller Heine Schea.

Prosjektfakta:

Et vesentlig argument for permeabel belegningsstein på Nortemps område var fall- og ledningsproblematikken. Fallet fra tomten til eksisterende rørsystem var minimal.

Dersom arealet skulle bygges opp med asfalt, sluker og ledningsnett for å håndtere kommende nedbørsmengder, ville det krevd store omlegginger av eksisterende rør, eventuelt en pumpekum.