Bannerbilde

Kvalitetslederens anbefaling for vintervedlikehold

Kvalitetslederens anbefaling for vintervedlikehold

Mildere vintre øker faren for isdannelse på gårdsplasser, gangstier, veier og andre faste dekker. Her beskriver Multiblokks kvalitetsleder hva du kan gjøre for å bevare både lårhalsen og betongdekket.

Glatte overflater er ikke til å spøke med. Når det snør, tiner og fryser om hverandre, øker faren for isdannelse på gangarealene våre.

Det første tiltaket er å sørge for at dekket har fall mot et drenerende område, slik at det ikke samles unødig vann på belegningsstein og heller. Det hever sikkerheten og reduserer vedlikeholdsbehovet uansett.

Sørg for at underlaget for heller og belegningsstein har fall vekk fra bygg, murer og lignende, og at fallet er tilstrekkelig til at vann vil renne vekk.

Bruk strøsand

Koksalt, vanlig natriumklorid, brukes tradisjonelt for å bli kvitt is på fast dekke, også isfjerning basert på magnesiumklorid er kommet på markedet. Begge kan over tid påvirke betongbelegg på en uheldig måte.

Kristian Næsheim, Multiblokks kvalitetsleder.– Ordinært koksalt er det minst skadelige, men også det kan føre til at fuktighet som ligger på betongen kan trekke ned og gi frostsprenging. Derfor er det viktig å få vannet vekk fra overflaten, forklarer Multiblokks kvalitetsleder Kristian Næsheim.

For alle områder med belegningsstein eller heller i betong anbefaler Multiblokk at det benyttes strøsand.

I tilfeller hvor det saltes, er det viktig å unngå magnesiumklorider. Anbefalt salting dersom det er nødvendig er natriumklorid/vann i blandingsforholdet 2/8, og at dette børstes vekk etter endt fryseperiode.

Vedlikeholdet er også beskrevet på Multiblokks FDV.

Enda bedre drenering

Vann som gir isdannelse og frostskader kan forebygges ved å bruke et av Multiblokks permeable produkter.

Denne gårdsplassen har fall fra boligen mot innkjørselen. Belegget er en kombinasjon av Multiblokks basisstein og drenerende Plaza. Legg merke til hvordan nedbør etter et regnskyll står på basis-steinen, selv om det er fall, mens vannet er drenert ned fra området med Plaza.

  1. Utfordringen ved frysing og tining er redusert på permeabelt dekke, fordi nedbør og smeltevann dreneres ned.
  2. Selve oppbygningen gjør dekket mer robust mot tele, fordi massene ikke inneholder store vannmengder som kan fryse og utvide seg.

I denne artikkelen om permeable dekker og frost, kan du lære mer om dette.

Derfor er koksalt mindre ødeleggende:

Koksalt henter varme fra betongen, og det er denne varmen som tiner isen. Dette gir en nedkjøling av betongoverflaten, og nedkjølingen kan gjøre at det oppstår små riss i overflaten. Dette åpner bokstavelig talt opp for at fuktighet kan sive ned i betongen. Neste gang det fryser vil vannet bli til is, og gi frostsprenging. Så har en det gående i en vond sirkel. Derfor kan salting over tid føre til svakere betong, og et betongdekke som kan skalle av ved belastning.

Magnesiuimklorid fungerer på en litt annen måte. Der er en bieffekt, kort oppsummert, at kjemiske reaksjoner gjør at sementpastaen endrer karakter, og blir svakere. Ved bruk av magnesiuimklorid dannes det i tillegg saltkrystaller i toppsjiktet av betongen, også dette vil over tid være med på å svekke strukturen i betongen og resultatet er skader som blir større enn ved bruk av ordinært koksalt.