Bannerbilde

Flexi; fleksibel belegningsstein på Figgjo

Flexi; fleksibel belegningsstein på Figgjo

Multiblokks drenerende belegningsstein Flexi er velegnet også når en ønsker å skape et gårdsrom med hakket mer eksklusivt uttrykk.

Flexi er muligens Multiblokks mest fleksible belegningsstein. Det skyldes en liten 5 x 5 cm utsparing i det ene hjørnet. Dette åpner, bokstavelig talt, for både god drenering og et vell av dekormuligheter. Utsparingene kan legges mot hverandre slik at de danner ruter på 10 x 10 cm, som igjen kan fylles med smågatestein i granitt, pyntesingel, småsingel eller gress. Flexi kan også legges tett.

I denne innkjørselen på Figgjo, like utenfor Sandnes, er utsparingene lagt mot hverandre, og fylt med hvit marmorsingel fra Norstone. Det ble lekkert, ikke sant?

Flexi med dekorstein i åpningene. Dette dekket vil også bidra til å drenere gårdsplassen.

Kundeorientert

Eiendommen eies av Magnus Herredsvela, han er daglig leder i maskinentreprenør og anleggsgartnerfirma Herredsvela Maskin AS. Selskapet driver med graving, gårdsrombelegg, opparbeidelse hageområde og landskap, med tilhørende betong og trearbeid. I sammenheng med totaljobben sørger de også for leveranser av tilhørende rørlegging og elektrisk arbeid.

Selskapet utfører alt fra graving og drensarbeid, til ferdig opparbeidet hage, inkludert tømrerarbeid som levegger og annet, samt belysning og øvrig elektrisk arbeid.

– For kundene er det mye greiere når vi tar totalansvaret. Da har de bare én leverandør å forholde seg til, og så er det vi som sørger for at kunden får det de ønsker, forsikrer Magnus Herredsvela.

Drenerende dekorstein

Bildene er fra gårdsrommet til en utleiebolig han eier. Til boligen er det forholdsvis stor trafikk. Det stiller krav både til romslig parkeringsareal og et solid og varig dekke.

Samtidig er han som innehaver av et maskinentreprenørfirma, opptatt av å etablere et gårdsrom med et oppgradert, og noe eksklusivt uttrykk. Han kommer til å benytte dette i forbindelse med referanser, og ønsket noe som er litt annerledes.

Senere skal et område på om lag 100 kvadratmeter dekkes med Flexi, hvor de benytter små kuber av brostein i åpningene.

– Det blir fint, og da får jeg to ulike eksempler å referere til, understreker Magnus Herredsvela.
Ifølge ham gikk leggingen bra. Underlaget er godt drenerbart. Derfor vil åpningen mellom betongsteinene også drenere nedbør til grunnen.

–Det er en av fordelene ved å legge denne typen stein. Fordi vannet dreneres i de store åpningene, trenger en ikke å være så opptatt av fallet fra boligen, minner maskinentreprenøren om.

Det er lagt i overkant av 200 kvadratmeter Flexi hvor rutene er fylt med hvit marmorsingel.