Bannerbilde

Multiblokks proff-produkter

Produktspekteret omfatter alt fra estetiske og funksjonelle permeable løsninger, som ivaretar kravene til overvannshåndtering, til slitesterke og dekorative gang-og kjøreflater. Du finner også spennende produkter som sikrer god og harmonisk universell utforming.

Her har vi samlet et utvalg av våre mest populære produkter til bruk på større arealer som parkeringsplasser, industriområder, parker og offentlige rom.

Kombinasjonsmulighetene er grenseløse. Samtidig gjør belegningsstein og heller det enkelt å drive vedlikehold eller utskiftinger over tid. Våre produkter er laget med tilslagsmateriell av topp norsk kvalitet. Det gir slitestyrke og god holdbarhet.

Trenger du råd eller har idéer du vil diskutere, er det bare å ta kontakt. Sammen med søsterselskapene våre, Skjæveland Cementstøperi og Storm Aqua, har vi unik kompetanse om overvannsdisponering både over og under bakken.