Gode resultater høst 2015

Forsommeren 2015 startet Storm Aqua registreringen av måledata fra Testfeltet. Allerede september 2015 registreres en positiv tendens.

På testfeltet hos Multiblokk er tilførselsveien etablert uten ordinært overvannsystem. Kjørebanen er dekket med permeabel belegningsstein, og har en oppbygning en mener skal være holdbar og tåle belastning over tid. Via den permeable steinen infiltreres alt overvannet i veioppbygningen. Storm Aqua måler fortløpende hvor mye vann belegget klarer å svelge unna, og hvor stabil veien er når det gjelder belastning over tid.

Innkjørselen er utsatt for ekstrembelastninger. Bare i tilslag fraktes det inn opp imot 1000 tonn daglig. I tillegg kommer all øvrig transport.

Har satt seg

Høydenivået på veien måles en gang i måneden. I løpet av perioden frem til september 2015 hadde ca. 60 000 tonn passert. Veien, hvor veikroppen infiltrerer alt overvannet som treffer dekket, har i perioden satt seg med mindre enn 10 mm.

Den nye parkeringsplassen ved innkjørselen til Multiblokk er en del av testfeltet. 85 kvadratmeter nederst på parkeringsplassen har permeabelt dekke som tar i mot overvann fra parkeringsarealet på 1400 kvadratmeter.


Den permeable industristeinen, Multiloc Dren fra Multiblokk er benyttet på et parkeringsområde med ekstrem nedbørsbelastning.

Infiltrerer fortløpende

– Hitill har feltet med permeabelt dekke klart å svelge unna nedbøren, forklarer daglig leder i Storm Aqua, Per Møller Pedersen. Firmaet han leder har ansvaret for utviklingen og driften av Testfeltet, samt formidlingen av resultatene.

– Vi ønsker å finne grensen for hvor mye det permeable dekke klarer å svelge av nedbør under forskjellige klimatiske forhold. unna nedbøren. Det er mulig vi kommer til å redusere det permeable arealet for å få større belastning. Men uansett kan vi allerede bekrefte at resultatene er en honnør til den permeable belegningssteinen og til oppbyggingen. Det svelger unna!

– Du håper kanskje på langvarig møkkavær?

– Ja, jeg gleder meg til vi får skikkelig monsterregn!