Læringspunkt fra ny veikonstruksjon

Ifs-kummene i Vagleskogveien har klart å svelge unna.

Fra prosjektet i Vagleskogsveien har Storm Aqua fått demonstrert og dokumentert hvordan ifs-kummene virker, og at infiltrasjonsevnen er betydelig.

– Vi blant annet fått bekreftet at plasseringen av innløp, utløp og dykker i ifs-kummen er viktige for at kummene kan fungere optimalt, sier Per Møller-Pedersen.

Måleresultatene har også vist oss at det i en av kummene kommer inn ekstra overvann fra et tilstøtende område som i utgangspunktet ikke var tatt med i beregningene. Så langt har kummen imidlertid klart å svelge unna vannet.

– Over tid har vi vært nær grensen for hvor mye en kum kan infiltrere, men til nå har de hatt tilstrekkelig kapasitet. Nå håper jeg på noen kraftige byger, slik at vi kan få testet dette skikkelig. Disse kummene belastes såpass kraftig at jeg tror vi får gode tall på hvor mye vann kummene kan håndtere, og god dokumentasjon på hvor mye vann de kan trykke ned i steinmagasinene under, sier daglig leder Per Møller Pedersen i kompetanseselskapet Storm Aqua.