Grunnarbeidet er ferdig

Arbeidet med montasje av Qmax Storm og ifs-kummene fra Skjæveland er ferdig. Nå legges dekket av industristeinen Multiloc fra Multiblokk.

Fordi store deler av området har dårlig eller ingen særlig infiltrasjon, mens ett område nord på tomten med sandige oppfyllingsmasser har svært god infiltrasjon, legges traubunnen med fall i lengderetning. Slik vil alt vannet som når traubunn få en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet. Fordi nedbøren skal ledes i riktig retning benyttes et tett dekke på industriområdet.

Lintho Maskin AS maskinla industristeindekket.