Oppstart Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet.

Det fysiske arbeidet startet i siste halvår av 2016 og skal ferdigstilles i november 2016 . Når oppgraderingen er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.