IMG 0829
DSC 2147
IMG 8192
DSC 2103
DSC 1147[endret]
DSC 1330[endret]
Våtstøpt slisserenne
DSC 6295
Capone på Finnøy
Slisserenne med avlastningsplate
Pipeliftertest på Tananger

Nyheter!

 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Stangelandsånå: elva er lagt om

  Sandnes kommune har flyttet et strekk av Stangelandsånå fra en gammel kulvert til en ny, og samtidig gjennomført nok et klimatilpasningstiltak. Her kan du lese hvordan det gikk.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  I kronikken «Miljøgifter skylles ut med vaskevannet og ut i naturen» beskriver seniorforsker NIVA, og førsteamanuensis II NMBU, Sondre Meland, det problematiske ved forurensing forårsaket av tunnelvasking.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Prisjustering 2020

  Vi har tidligere gjort justeringer utpå vårparten, men legger nå dette om til å gjelde fra februar i tråd med våre leverandørers praksis.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  I Sandnes sentrum bygges rådhusplass og bypark mens det monteres nye ledninger for overvann, spillvann, fjernvarme- og kjøling i sentrumsgatene, samtidig som kollektivterminalen nylig ble renovert på 2,5 måned.

  Les mer
 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  LOD i åpne vannveier - det virker!

  Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

  Les mer
Flere aktueltsaker >>