Bannerbilde

Nyheter!

 • Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

  Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

  Oppdatert:  22 januar 2021

  Vårt prefabrikkerte regnbed av betong, Alma, har god og dokumentert kapasitet, bidrar til effektiv overvanndisponering og renser overflatevannet. Se hva som skjer når Alma plasseres i et infiltrerende areal.

  Les mer
 • Grunnarbeidene er startet

  Grunnarbeidene er startet

  Oppdatert:  18 desember 2020

  Skjæveland Cementstøperis nye fabrikk har vært gjennom en grundig planleggingsprosess. Nå er grunnarbeidene startet.

  Les mer
 • Landskapsarkitekten; Vi starter med vannet

  Landskapsarkitekten; Vi starter med vannet

  Oppdatert:  7 desember 2020

  Landskapsarkitektur har handlet om forming av arealer i større landskapsområder, byer og tettsteder, med vekt på grøntareal og andre overflatestrukturer. Med klimaendringene og behov for nye måter å håndtere overvannet på, har faget plutselig også ansvar for nedbørshåndtering og trygge vannveger.

  Les mer
 • Q -Storm; fanger trygt opp vegvannet

  Q -Storm; fanger trygt opp vegvannet

  Oppdatert:  16 november 2020

  Skjæveland Cementstøperi har i samarbeid med vegingeniør Harald Norem utviklet et patentsøkt prefabrikkert betongelement, Q-Storm, som fanger opp vann i midtdeleren.

  Les mer
 • Avatius; en strålende blå-grønn-grå løsning

  Avatius; en strålende blå-grønn-grå løsning

  Oppdatert:  30 oktober 2020

  Et avgjørende virkemiddel for å håndtere klimaendringene er sirkulærdisponering av vann. Det er formålet med Skjævelands treplantekum Avatius. Navnet betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.

  Les mer
 • Silje selger Capone

  Silje selger Capone

  Oppdatert:  28 oktober 2020

  I tillegg følger hun opp kunder og prosjekt, og – viser det seg – hun har lyst til å bidra til produktutvikling.

  Les mer
 • Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

  Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

  Oppdatert:  12 oktober 2020

  Å bygge flerfeltsveger med midtdeler tar mye areal og gir betydelige CO2- utslipp. Ved å redusere vegbredden oppnås formidable gevinster per løpemeter veg. Forutsetningen er at det etableres en forsvarlig teknisk løsning for å håndtere overvannet i midtdeleren.

  Les mer
 • Nesten to tusen tonn Capone!

  Nesten to tusen tonn Capone!

  Oppdatert:  16 juni 2020

  Våre belastningslodd Capone gir varig og enkel installasjon av rør i vann, og har alltid vært et etterspurt produkt fra oss i Skjæveland. Men nesten to tusen tonn på en båt, det er så bøse at selv vi må fortelle litt om det.

  Les mer
 • Læring og regnbed

  Læring og regnbed

  Oppdatert:  4 juni 2020

  Anleggsgartner-faget har bestått av en grønn sektor og en grå. Nå inkluderes også den blå: overvannsdisponering. Hva kan du om regnbed?

  Les mer
 • Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

  Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

  Oppdatert:  25 mai 2020

  Bærekraftmålene kan kun nås ved hjelp av innovasjon og nye løsninger, og byggenæringen har et formidabelt ansvar. Skjæveland Cementstøperi ble grunnlagt av en mann som ville løse dagens og morgendagens utfordringer. Nå tas dette igjen noen hakk videre.

  Les mer