Bannerbilde

Nyheter!

 • Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  Sandnes: imponerende sentrumsfornying

  Oppdatert:  19 desember 2019

  I Sandnes sentrum bygges rådhusplass og bypark mens det monteres nye ledninger for overvann, spillvann, fjernvarme- og kjøling i sentrumsgatene, samtidig som kollektivterminalen nylig ble renovert på 2,5 måned.

  Les mer
 • Prisjustering 2020

  Prisjustering 2020

  Oppdatert:  1 januar 2020

  Vi har tidligere gjort justeringer utpå vårparten, men legger nå dette om til å gjelde fra februar i tråd med våre leverandørers praksis.

  Les mer
 • Fotrør også i DN 2400

  Fotrør også i DN 2400

  Oppdatert:  19 november 2019

  Fotrør DN 2400 leveres med både sirkulær og V-formet innvendig profil, som de andre rørene i serien.

  Les mer
 • LOD i åpne vannveier - det virker!

  LOD i åpne vannveier - det virker!

  Oppdatert:  6 januar 2020

  Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

  Les mer
 • Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Oppdatert:  5 desember 2019

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
 • Box Culvert økte kapasiteten

  Box Culvert økte kapasiteten

  Oppdatert:  10 oktober 2019

  På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Oppdatert:  5 november 2019

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer
 • Her kan nedbør gi glede!

  Her kan nedbør gi glede!

  Oppdatert:  9 april 2019

  Vi har skrevet om Risas Hana-prosjekt tidligere, i artikkelen: Byggefelt med åpne vannveier. Overvannsløsningen er nesten genial, og likevel så enkel. I feltet vil regnvannet bli en trivselsfaktor for barn i alle aldre.

  Les mer
 • Erstatter staurgamle rør

  Erstatter staurgamle rør

  Oppdatert:  19 november 2019

  Det utføres et potlearbeid på Storhaug i Stavanger når gamle rør og kummer erstattes med nye, innimellom eksisterende kabler og annen infrastruktur.

  Les mer
 • Byggefelt med åpne vannveier

  Byggefelt med åpne vannveier

  Oppdatert:  16 oktober 2017

  Noen store sydvendte jorder, i en slak skråning ned mot riksveg 13 på Hana i Sandnes, gjøres om til et nytt byggefelt. Området opparbeides uten noen overvannsledning koblet til kommunalt nett.

  Les mer
 • Driftserfaringer fra Flettemur

  Driftserfaringer fra Flettemur

  Oppdatert:  19 november 2019

  Naturbaserte løsninger for robust og klimatilpasset infrastruktur blir viktig, blant annet for å håndtere nedbør på en bærekraftig måte. Flettemuren ivaretar flere behov samtidig.

  Les mer
 • Bjelland bygger om Ruten

  Bjelland bygger om Ruten

  Oppdatert:  5 november 2019

  Midt i Sandnes sentrum har Ruten ligget som en parkeringsplass og transportsentral, med et litt frynsete rykte. Nå totalrenoveres byens mest sentrale tomt til park, festplass og knutepunkt. Bjelland AS har ansvaret for grunnarbeidet, - og dette går unna!

  Les mer