Bannerbilde

Bjelland bygger om Ruten

Bjelland bygger om Ruten

Midt i Sandnes sentrum har Ruten ligget som en parkeringsplass og transportsentral, med et litt frynsete rykte. Nå totalrenoveres byens mest sentrale tomt til park, festplass og knutepunkt. Bjelland AS har ansvaret for grunnarbeidet, - og dette går unna!

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Det er mye å holde styr på, når Ruten bygges om. Et søk på «Ruten» i kombinasjon med «Sandnes» gir 227 000 treff. Langt fra alt som er skrevet har vært like positivt vinklet, men nå har kommunen tatt grep. Ruten skal transformeres til en uformell park med fonteneanlegg, bussterminalen fornyes totalt og det etableres permanent løype for Blink, blant annet. Samtidig fortsetter kommunen sitt fornyingsarbeid på vann- og avløpssektoren i sentrum.

Usedvanlig innholdsrikt

Tomten er ca. 17000 kvadratmeter, og det er mye som skal på plass. I grunnen ligger både rør som skal erstattes og som skal forbli. Bjelland startet på sin del av jobben i første halvdel av september, før jul skal bussterminalen være ferdig.

– Men vi har jo kommet langt allerede, sier Ole Magnus Stangeland, Bjellands anleggsleder på prosjektet Ruten byrom del 2.

Bussholdeplassen på Ruten skal være klar før jul.

Entreprenøren har ansvaret for alt arbeidet i grunnen, montasje av slisserenner, rør, granittheller og trapper, park, lekeplass og bussterminal. Det kommer en stor lekeplass, samt stedbygde regnbed, en storstilt skatepark, permanent Blink-trasé, trær, busker, regnbed – og i det hele tatt.

Bjelland AS har fjernet alt som fjernes kan på sørsiden av terminalbygget, lagt nye overvannsrør med tilhørende kummer, montert slisserenner, treplantekummer og trekkekummer. Nå er de for fullt i gang med oppbygging med masser, drensasfalt, forskjellige typer kantstein og gangbaneheller inne på den nye kollektivterminalen, på selve Ruten pågår det arbeid med ny VA-grøft. På innsiden av byggegjerdet har Bjelland AS om lag 20 personer i arbeid, underentreprenører har om lag like mange. Det er yrende aktivitet over det hele, og en behagelig, humørfylt stemning.

Må ha kontroll

Ole Magnus Stangeland bekrefter at det er en trivelig arbeidsplass og et kjekt prosjekt å få delta på. En er jo faktisk med på å forme hjertet i byen, til det beste for byens innbyggere og besøkende.

Ole Magnus Stangeland, Bjellands anleggsleder på prosjektet viser ivrig frem arbeidet.– Men dere må jo kjenne på et tidspress?
– Å ja. Det er det, da det er mye som skal gjøres på kort tid.

– Hva er suksesskriterier for dere nå?
– Det vesentlige i et område med svært trange forhold i grunnen og lite å gå på når en skal montere nytt innimellom eksisterende, er at leverandøren vår har stålkontroll på produktene og spesialleveranser. Alt må passe, understreker Stangeland.

– Jeg for min del setter min lit til kompetansen til personen i andre enden av telefonen, supplerer driftsleder Christian Kinden, med en liten latter.– Vi stoler på at vi har solide samarbeidspartnere som kjenner prosjektet og gjør sitt beste. I tillegg har vi med oss dyktige, ansvarsbevisste ansatte. Det er en suksessfaktor å beholde de samme folkene på anlegget i hele prosjektet, slik at de ansatte får et forhold til prosjektet og yter det lille ekstra, beskriver Ole Magnus Stangeland.

Fra venstre Ole Magnus Stangeland som er Bjellands anleggsleder på prosjektet Ruten byrom del 2, sammen med formann Kristoffer Bøe, Skjæveland Cementstøperis prosjektansvarlige Oddgeir Tjessem samt driftsleder Christian Kinden.

Med handlende, trafikk, ny oppstillingsplass for busser og transport til og fra byggeplassen må entreprenøren også forholde seg til livet utenfor byggegjerdet.

– Gir det noen utfordring?
Nå er det Kristoffer Bøe, Bjellands formann, sin tur til å le;  – Det var verre før! utbryter han.

Ifølge nettet parkerte den siste bilen på Ruten på slutten av sommeren en gang. Det er ikke sant. Lenge etter at Bjelland begynte på jobben åpnet folk byggegjerdet, kjørte inn, parkerte, gikk ut og lukket porten etter seg ... Det skjer heldigvis ikke lengre, men det var en gang Bøe på slutten av dagen låste byggegjerdet da han gikk, og det sto parkerte biler på innsiden … De ble hentet i løpet av dagen, uten kommentarer …

La oss tro at den siste bilen har parkert på Ruten. Vi for vår del lover å komme tilbake. Det er ikke ofte en får følge byggingen av byens hjerte på nært hold!

Det ligger et nett slisserenner med slisseforhøyere på bussterminalen. Skjæveland har levert en rekke spesialproduserte treplantekummer.

Det er fin stemning på prosjektet, også hos underleverandrørene.