Bannerbilde

Bygger fire felt langs Mjøsa

Bygger fire felt langs Mjøsa

På oppdrag av Nye Veier bygger BetonmastHæhre og Veidekke nye E6 i Hedmark. Langs Mjøsa, fra Kolomoen til Arnkvern, er det meste preget av anleggsarbeidene. Til gjengjeld går arbeidene fort fremover.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Den nye veien bygges parallelt med den eksisterende. Den baserer seg for en stor del på gjenbruk ved at det etableres en ny tofeltsvei parallelt med eksisterende E6. BetonmastHæhre har kontrakt på byggingen av like under 19 kilometer firefelts motorvei, og Skjæveland leverer betongvarene til overvann, vann og avløp. Entreprenøren gjennomfører prosjektet i kjent Hæhre-stil, de har startet på flere steder samtidig. De begynte på jobben september 2017, allerede i august asfalterte de det første strekket.

Arbeidene starter her på Stange, ved fabrikken til Furnes jernstøperi.

Skjævelands prosjektkoordinator

Strekningen Kolomoen–Kåterud skal åpne sommeren 2019, Åkersvika og Arnkvern sommeren året etter. I alt er over 700 anleggsarbeidere i sving på det 43 kilometer lange anleggsområdet. Fordi den nye veien i hovedsak følger den eksisterende traseen påvirker anleggsarbeidet trafikken, og i dette området passerer om lag 20 000 kjøretøy per dag. Anleggsarbeidene har vært redusert i sommer, nå er tempoet på topp igjen.

For å ivareta leveransene og Hæhres behov på best mulig måte, ansatte Skjæveland Cementstøperi Silje Vagle som prosjektkoordinator. Hun er imponert over fremdriften.

Skjæveland ansatte Silje Vagle for å være selskapets prosjektkoordinator for E6-jobben.Silje Vagle, på 32 år, er med en far som har firma innen anleggsbransjen, i praksis både født og oppvokst i faget. Selv var hun 17 da hun startet i bransjen. Hun er utdannet anleggsgartner og arbeidet først som det. Senere var hun i fem år ansatt hos Modena, hvor hun hadde ansvar knyttet til innkjøp, transport og logistikk.

Med solid erfaring fra anlegg, logistikk og prosjektoppfølging var Vagle en soleklar kandidat da Skjæveland fikk oppdraget med leveransene til prosjektet og ville ansette en dyktig koordinator.


Imponerende tempo

Vagle begynte i jobben ved årsskiftet. I starten var det mye å sette seg inn i, nå har ting gått seg til. Før sommerferien besøkte hun anlegget sammen med Tore Haukalid Hansen, Skjævelands salgsleder for Sør- og Østlandet.

Vagle er imponert over fremdriften og utstyret til Hæhre.– Det er virkelig imponerende å se hva Hæhre lykkes med på kort tid. De har usedvanlig mange kraftige maskiner og flott utstyr. Det er tydelig at de har hatt ansvar for store utbygginger tidligere, sier hun, og refererer til at Hæhre også hadde ansvaret for byggingen av den første firefelts E6-parsellen samt dobbeltsporet jernbane ved Espa.


Spesialproduserte VA-varer

I store deler av Hamar-området er det alunskifer i grunnen. Når denne bergarten møter luft og vann oksiderer den og avgir en syre som etser på betong. Derfor må all betongvare som leveres til dette geografiske området produseres sulfatresistent. Det utelukker å levere VA-produkter som er hyllevarer.

– Hvordan håndterer dere dette?
– Hæhre har begrenset lagerplass på området. For å sikre fremdriften har vi gjort så godt vi kan ved å bygge opp et backup-lager i Sandnes slik at de til enhver tid skal kunne få det de trenger av VA-betongvarer, også sulfatresistent, forklarer prosjektkoordinatoren.

Til deler av prosjektet leverer Skjæveland VA-varer produsert i sulfatresistent betong.

Veibyggingen foregår i et svakt kupert, tidvis nesten flatt, og i et til dels urbanisert landskap, med betydelig Alt veivannet som skal ut i Mjøsa skal renses i denne typen rensebaseng. eksisterende infrastruktur.

Nærheten til Mjøsa gjør at det er strenge føringer knyttet til veivannet og utslipp til eksisterende småbekker som munner ut i Mjøsa.

Det eksisterer et gammelt overvannssystem. Med ny firefeltsvei mer enn dobles det asfalterte arealet, samtidig er et krav til utbygger at de skal sannsynliggjøre at de ikke slipper ut mer veivann enn tidligere. Det vannet som slippes ut i Mjøsa skal ledes via nye rensebasseng.


Uvanlig kontraktsform

Kontrakten er en totalentreprise som inkluderer prosjektering og utbygging, samt drift og vedlikehold i 20 år. Hæhre Entreprenører var best på fem av seks konktraktkriterier; pris, miljøhensyn, helse- og arbeidsmiljø, tekniske løsninger og gjennomføring. En vesentlig faktor er at selskapet presenterte den beste løsningen for utbyggingen gjennom våtmarksområdet Åkersvika naturreservat, som blant annet er en særdeles viktig hekkeplass for trekkfugler. Dette legger strenge restriksjoner for tidspunkt de kan arbeide på.

Disse betongrørene er varerør for spillvannsrør og vannledninger.Fordi totalentreprisen inkluderer prosjektering, fantes det ikke noe arbeidsgrunnlag eller tegninger da Hæhre overtok ansvaret.
– Da vi begynte gjorde vi alt parallelt og det ble noe trangt i starten. Men fordelen med at vi også har ansvaret for prosjekteringen er at vi i mye større grad kan benytte vår kompetanse til å utvikle løsninger. Vi leter hele tiden etter optimale måter å arbeide på, og gjennom denne kontraktsformen kan vi påvirke prosessene og resultatet på en helt annen måte, for både å bygge smartere og billigere, understreker Thorbjørn Gjestad, som var produksjonsleder VA frem til ferien.


I samarbeid med Skjæveland

– Når dere både skal prosjektere og bygge samtidig, og det ikke foreligger tegningsgrunnlag ved anleggsstart, så må da det også stille krav til deres underleverandører. Hvilke?

– Pris. Vi er veldig prisbevisste. Dessuten er vi opptatt av oppfølgingen. Her handler det om samarbeid. Det er avgjørende at våre leverandører, som Skjæveland, også opplever et eierskap og ansvar og engasjerer seg. Dette er en viktig bit, og Tore har faktisk vært overraskende mye på våre kanter. Også Silje har besøkt oss. Så langt har samarbeidet gått riktig bra. Jeg ser for meg at de kan ha hatt en utfordring ved å skaffe tilstrekkelig transportkapasitet, men det har gått greit, understreker han.

Trafikken går på eksisterende E6, med noen omkjøringsveier, spesielt der entreprenøren etablerer nye konstruksjoner. Dette er fra RV25,hovedvegen mellom Hamar og Elverum, som krysser E6. Også denne vegen skal utvides til firefelt, og her er det sansynligvis enda mer trafikk enn på E6.