Bannerbilde

Et betydelig veianlegg

Et betydelig veianlegg

Arbeidene på veiene sør i Sandnes har pågått over lang tid. Fortsatt gjenstår mye, men prosjektet går bra, og resultatet blir økt trafikksikkerhet og effektivitet på veinettet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

På sørsiden av Sandnes utvides E 39 fra to til fire felt gjennom Kvelluren. I den forbindelse er det bygget to bruer: Vassbakken & Stol utfører et betydelig veiarbeid på sørsiden av Sandnes.Sandved bru over Jærveien, samt ny Kvelluren bru over Sandvedparken. I tillegg skal den gamle Kvelluren bru oppgraderes. På Hove, ved påkoblingen til rv. 13, er den eksisterende bruen revet. Det gikk på ett døgn. I tillegg er det bygget nye på- og avkjøringsramper fra rv. 13, samt ny veiforbindelse til Hoveveien.

Også på vestsiden av motorveien arbeides det. Jærveien utvides og forsterkes. Det er bygget nye ramper til motorveien og det etableres et nytt gangsystem, blant annet med to nye gangbruer. Skanska har hoved-kontrakten med Statens vegvesen, som er byggherre, og så har Skanska og Vassbakk & Stol inngått et internt arbeidsfellesskap. Vassbakk & Stol utfører alt grunnarbeidet, mens Skanska tar betongarbeidene.

Tidsforsinker

For å håndtere nedbøren fra det betydelige området, er det etablert tre åpne arealer for tidsforsinking av Ett av de tre åpne arealene som er bygget for å tidsforsinke overvann.overvann. I tillegg har de montere ett Skjæveland fordrøyningsmagasin, som skal tidsforsinke overvann før det slippes kontrollert ut på kommunalt overvannsnett via et virvelkammer. Prosjektet har pågått i halvannet års tid, og det er fortsatt mye arbeid igjen før det er ferdig.

Vi besøkte prosjektet høsten 2016. I det fantastiske været var det en opplevelse å få oppleve veianlegget sammen med Vassbakk & Stols anleggsleder Tore Harestad og driftsleder Norleiv Undheim.


Veiomlegging

De nye veiene og bruene er i hovedsak bygget. Det som gjenstår er å utvide, forsterke og senke Jærveien. Det skal monteres rekkverk og støyskjermer. Det skal asfalteres, og friarealer skal jordplaneres. Det som gjensto høsten 2016 er Veiene er bygget, nå gjenstår ferdigstillingen. at murer, underganger og gangbruer ferdigstilles. I tillegg til oppgraderingen av den gamle Kvelluren bru. I den forbindelse må mye av trafikken midlertidig over på den nye brua.

Alt arbeidet har blitt utført mens trafikken har gått for fullt, i et område med ekstremt mange personbiler, mye tungtrafikk, og på Jærveien og Hoveveien også myke trafikanter.Det har vært halvannet år med veiomlegging allerede, og det vil pågå en god stund til.

– Det har blitt mye frem og tilbake, og vi har hatt omlegging så å si ukentlig. Likevel går det veldig bra. Det har vært påfallende lite klaging, forklarer driftsleder Norleiv Undheim.

Utfordrende grunn

Hovedutfordringen har vært nettopp dette, å bygge mens trafikken går for fullt. I tillegg må planleggerne være på forkant, fordi all omlegging skal varsles Vegvesenet og godkjennes før de kan iverksettes. Vegvesenet på sin side skal ha tid til å informere alle berørte etater, samt bilistene.

En annen utfordring er veibygging på dårlige masser. På Hove-siden består grunnen av blåleire og silt. På Sandved-siden er det sand.

– Vi kommer jo til stabile masser når vi bare kommer dypt nok, men jobben består fortsatt i veibygging på dårlig masse. Dessuten er det mye eksisterende infrastruktur i grunnen, beskriver anleggsleder Tore Harestad.

– Hvor mange angrepspunkt har dere vært oppe i?

– Nei det kan vi ikke si på så kort varsel, det er nesten uendelig, svarer de samstemt.

Fra v. Vassbakk & Stols driftsleder Norleiv Undheiman og anleggsleder Tore Harestad ved bredden av Storånå.

Gode rørleveranser

Da vi besøkte anlegget var Vassbakk & Stol i hovedsak ferdig med å montere kummer, vannledninger og rør. De har ferdigstilt to åpne renseparker og bygger den tredje. Fordrøyningsmagasinet ble montert i høst. Det består av to rørstrekk à DN 2000, hver på 25 meter.

– Fordrøyningsmagasinet ligger i en skråning nedenfor eksisterende trafikk. Vi benyttet mobilkran, og det gikk veldig greit å montere både kummene og rørene, forteller anleggslederen.

– Det har i det hele tatt gått veldig greit med hele rørleveransen. Den skryten skal Skjæveland ha. Deres oppfølging kunne ikke vært bedre, supplerer Undheim.

– Det er sant. Alt har fungert helt tipp topp, og har det vært noe å sette fingeren på, så har de ordnet opp med det samme. Vi er meget fornøyde med rørleveransene fra Skjæveland, føyer Harestad til.