Bannerbilde

Trafikksikring og bedre plass

Trafikksikring og bedre plass

Risa AS bygger rundkjøring og ny vei ved Q-meieriet på Øksnevad.

Risa etablerer om lag 700 meter ny vei, opparbeidet med ny sykkel- og gangvei. De har etablert omkjøringsvei, bygget en kulvert for gang- og sykkeltrafikk, og er godt i gang med arbeidet på selve rundkjøringen. Den indre sirkelen blir 20 meter i diameter.

Tidligere krysset gående og syklister veien via gangfelt. Dette erstattes av en ny flott kulvert. Øksnevadkrossen er i dag et T-kryss, og blir regnet som et farlig kryss med flere ulykker. Deriblant to dødsulykker.

For å bedre trafikksikkerheten ble krysset, i regi av Statens vegvesen, omregulert til rundkjøring. Etter at planen var godkjent ytret Q-meieriene ønske om å få flyttet fv.261 Engelsvollvegen lengre nordvest, for å få plass til meieriutvidelse. Det ble godkjent, mot at meieriet bekostet ny reguleringsplan, tekniske planer samt byggeledelse ved utførelse.
Norconsult har prosjektert arbeidet, Skjæveland leverer vann- og avløpsprodukter av betong.

Risa fjerner Øksnevadkrossen og erstatter det med ny rundkjøring lengre vest. Her er Risas anleggsleder, Arne Jåsund.

Det må gå unna

– Det er egentlig et helt greit veiprosjekt. I ett hjørne var noe gammel myr. Der har vi fylt inn 5000 kubikkmeter Nå opparbeides den nye rundkjøringen.stein. Ut over det etableres alt på faste morenemasser, beskriver Risas anleggsleder, Arne Jåsund.
– Du må besøke Risa på Øksnevad, sa salgsleder Inge Furenes hos Skjæveland for en tid siden.
– De arbeider så fort og greit der oppe, mente han.

– Takk! sa Jåsund og lo, da han fikk høre den.
– Her har vi så kort byggetid at vi har ikke noe valg!

Mye godt arbeid

Risa hadde nok holdt tempoet uansett, men de vant faktisk anbudet på kort byggetid. Så bekrefter anleggslederen også at han har med seg en effektiv og fin gjeng.

Den lange vinteren har ikke ført til noen særlige utfordringer, men det er likevel godt at vårvarmen endelig er kommet. Arbeidet skal være ferdig før sommeren. I mellomtiden tegnes det nye meieribygget.
– Jeg regner med at de starter byggingen så fort vi er ute av området, sier Arne Jåsund.

Det gjør de sikkert, det pleier å gå unna i dette området. I vest-enden av Øksnevadvegen er forresten Stangeland Maskin AS godt i gang med å etablere en tilsvarende rundkjøring. Det går unna på Jæren.

Trafikken er enorm i området. – Vi har fått lagt om veien, så det er ikke noen utfordring for oss. Men vi ser for alvor hvorfor krysset må oppgraderes, sier Risas anleggsleder, Arne Jåsund.

Fakta:
Skjæveland Cementstøperi AS leverer vannkummer, sandfangkummer, betongrør for overvannshåndtering og overvannskummer. Rørdimensjonene er fra 250 til 800 mm.