Bannerbilde

Runde lodd mot ras

Runde lodd mot ras

Skjæveland Cementstøperi AS produserer blant annet belastningslodd av betong for sjøledninger. Bedriften er spesialist ikke bare på betong, men også på spesielle løsninger. Et eksempel på dette er betonglodd formet for rasavvisning.

Spillvannet fra Gjøvik, og andre tettsteder ved Mjøsa i Gjøvik kommune, pumpes via et spillvannsnett i Mjøsa til kommunens renseanlegg på Rambekk. I februar 2010 rev et ras i Mjøsa sjøledningen tvers av. Raset tok samtidig med seg deler av vannverkets inntaksledning for råvann. Inntakspunktet for denne lå på 195 meters dybde.

Kommunen fikk ledningene midlertidig reparert og startet prosessen med å reetablere dem på et tryggere sted. Arbeidene med legging av nye ledninger er nå i gang.


Lodd til prosjektet Mjøsa, ved Gjøvik.

AKTØRENE
Prosjektene ”Rehabilitering/fornyelse avløpsledning Mjøsa” samt ”Rehabilitering/fornyelse vann- og inntaksledning Mjøsa” ble ledet av Gjøvik kommune. Teknisk ekspertise sto COWI AS, ved Olav Solheim, for. Arbeidet ble utført av entreprenør ØPD Contracting AS mens Skjæveland Cementstøperi AS leverte betongloddene. Inntaksledning er et Ø900mm PE100 SDR 11 rør, 890m. Avløpspumpeledningen er et Ø400 PE100 SDR7,4 rør, 6585m.


KAN SKJE IGJEN
Mjøsa er både bratt og dyp. Norges Geotekniske Institut har kartlagt bunnforholdet i det aktuelle området for å finne den beste traseen. De nye ledningene legges lengre ut i Mjøsa enn de gamle, og på 200 meter dybde. Dette er en bedre plassering mhp. ras i sideskråningene, men den geologiske aktiviteten i området gjør at en ikke kan utelukke at rørene treffes av nye ras ved ilandføringene. Det var utgangspunktet for arbeidet med belastningsloddene til prosjekterende Olav Solheim, fra COWI AS.

STYRKE OG FORM
Byggherre Gjøvik kommune ønsket et spesiallodd, et produkt formet for å tåle små og større ras i Mjøsa.
– Vi har konstruert et lodd som både skal fungere som skredavviser og tåle eventuelle treff langsetter røret. Den avrundede formen fører til at ras styres rundt loddet uten å ødelegge ledningen . Spesialloddene fra Skjæveland Cementstøperi har i tillegg en stor mengde armering, noe som gir en helt spesiell styrke og holdbarhet, forklarer han.

De nyutviklede loddene benyttes i traseen ved ilandføringene til ledningene, i de bratte partiene. I det dypeste flate partiet av Mjøsa som ikke er skredutsatt benyttes Skjæveland Cementstøperis ordinære Caponelodd.

– Hvorfor valgte dere å bestille loddene fra Skjæveland Cementstøperi?
– Det er ikke så veldig mange som kan produsere slike lodd. Skjæveland Cementstøperi er en fantastisk bedrift som kan klare det aller meste. De er løsningsorienterte og utvikler nyskapende produkter. Også når det gjelder de bolteløse Caponeloddene har Skjæveland gått foran, svarer Olav Solheim.