Bannerbilde

2 km kabelkanal til Lysebotn

2 km kabelkanal til Lysebotn

Når kraftstasjonen Lysebotn 2 er i bruk, får kraftleverandøren femten prosent mer energi ut av samme vannmengde. Det skal etter planen produsere strøm våren 2018. I slutten av april 2016 gikk det første lastet med kabelkanaler fra Skjæveland, via Sandnes sentrum, til Lysefjorden.

Lyses nye kraftverk erstatter det gamle fra 1954 – 1964. Fra kraftverket skal strømmen føres via kabler ut til eksisterende linjer. I første omgang føres strømmen ut adkomsttunnelen til de gamle linjene som benyttes i dag. Statnett skal imidlertid bygge om sin koplingsstasjon i Lysebotn. Når det er gjennomført, skal eksisterende kabler skiftes ut med nye. Disse skal føres direkte fra stasjonen inne i fjellet opp til Statnett. For å gjøre  dette «byttet» mellom eksisterende og kommende kabler så enkelt som mulig, ble det bestemt å legge kablene i en betongkulvert, i form av kabelkanaler i adkomsttunnelen. Der skal kablene i første omgang ligge åpne og være enkle å fjerne. Når de nye legges permanent, får de vanlig overdekking av kabelsand.

Skjæveland leverer 2000 meter kabelkanaler til Lyse, og elementene er 2,4 meter lange. Totalvekt, som fraktes inn fjorden, er omlag 1600 tonn. Det første lekterlasset gikk inn i slutten av april 2016.

Implenia er hovedentreprenør på prosjektet, Brødrene Torkildsen er underentreprenør og har ansvar blant annet for uttransportering av tunnelmasse og montasjen av kabelkanalene. De er ferdige med tunnelutkjøringen i juni, og montasjen av kabelkanalene skal etter planen starte før ferien.

FAKTA:

  • Ved å hente vann fra øverste magasin rett ned til sjøen, får Lyse i tillegg til bedre virkningsgrad, 15 prosent mer energi ut av samme vannmengde som før.
  • Kraftstasjonen Lysebotn 2 bygges 1500 meter inne i fjellet, med  ca. 6000 meter vanntunneler som tilførsel.
  • Adkomsttunnelen inn til stasjonen er 1500 meter lang, mens avløpstunnelen fra stasjonen og ut i Lysefjorden er ca. 1000 meter.

Her lastes en av bilene som frakter kabelkanalene til havna i Sandnes. Totalvekt, som fraktes med båt, er ca 1600 tonn.