Bannerbilde

Briljant i Klepp!

Briljant i Klepp!

Et nytt byggefelt på Sporafjell i Klepp blir det første omfattende prosjektet med Briljantkummer fra Skjæveland. – Lovende, mener de involverte.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Briljant

Her leverer VA-bedriften utelukkende Briljankummer til både spillvann- og overvannsnettet.

Foreløpig er en dyp fjellgrøft og noen kumsett den spede begynnelsen på prosjektet, som i første omgang skal romme 150 bo-enheter. I tilknytning til denne første delen av utbyggingen er det et dobbelt så stort område til rådighet. Utbyggingen skjer i privat regi. Kommunen, som skal overta og drifte anlegget i etterkant, følger opp i byggeperioden.

VALGTE BRILJANT

I skråningen opp mot prosjektet ligger et byggefelt fra 1960 – 1970 årene. Det eksisterende spillvannsnettet i byggefeltet har fortsatt tilstrekkelig kapasitet, derfor kobles avløpet fra det nye feltet til dette. På både spillvanns- og overvannsledningene skal det benyttes Briljantkummer fra Skjæveland. Opprinnelig var det planlagt å benytte Optikummer på spillvannsnettet. Så foreslo Inge Furenes, salgsleder-VA hos Skjæveland, at dette kunnebli et pilotprosjekt for Brilantkummer, for Klepp.

Både kommunen og entreprenør Mellemstrand valgte å gå for forslaget.

Reidar Sikveland ble ansatt hos Mellemstrand i 1982. Nå styrer han spakene under monteringen av Briljant.

BRILJANTFORDELER

– Vi vet at Briljant-kummene er suverene, men trengte et pilotprosjekt for å få dokumentert de mange gode egenskapene kummene har. Derfor lanserte vi Briljant-kummer som et pilotprosjekt både på overvann- og spillvannsnettet på Klepp, forklarer Furenes.

– Vi arrangerte en befaring for Klepp kommune, med Tjåland i spissen, på fabrikken vår. Etter at vi fikk vist frem produktet, ble løsningen øyeblikkelig akseptert, forklarer han.

– Hvorfor valgte dere å gå for Briljant?

– Det er en samlet vurdering som ligger til grunn. Fordelene er blant annet at renneløpet i Briljantkummene er Fra v. avdelingsingeniør Tore Traskjær, driftsleder Georg Apeland og fagansvarlig V-VAR Johan Tjåland fra Klepp kommune på befaring.støpt med samme fall som i de tilkoblede ledningene. Derfor slipper vi de store nivåforskjellene ved inn- og utløp. Når hele løpet ligger med samme fall, blir det bedre drift på ledningsnettet, begrunner Johan Tjåland.


KUNDETILPASSEDE KUMMER

– Ser dere noen utfordringer?

– Dette kommer nok til å kreve mer av konsulentene. Med disse kummene har en ikke samme mulighet for å justere ting i grøfta. Likevel ser vi helt klart at det er tydelige fordeler ved å bruke Briljant, svarer han.

Prosjektet ble godkjent i 2015, arbeidet begynte ved årsskiftet 2015 – 2016. Første delen skal være ferdig i løpet av fire år, og Mellemstrand har grunnarbeidene på det hele. Anleggsleder og formann på prosjektet er Ronny Sele Hodne.

RØDE PÅ SPILLVANN

Skjæveland har nå begynt å levere Briljantkummer som standard bunnseksjoner. Fordi de samme kum-typene nå benyttes på både overvann og spillvann, støper kumprodusenten Skjæveland røde bunnseksjoner til Til spillvannsnettet produserer Skjæveland røde Briljantkummer. spillvannsnettet.

Briljantkummene er langt enklere å montere, fordi de kobles uten noen ekstradeler.