Bannerbilde

Læring og regnbed

Læring og regnbed

Anleggsgartner-faget har bestått av en grønn sektor og en grå. Nå inkluderes også den blå: overvannsdisponering. Hva kan du om regnbed?

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Lærling Eilert Auestad i Sandnes kommune, ved arealet han har fornyet. Anleggsgartner-lærlingene i Sandnes kommune er heldige. Kommunens avdeling er så stor at de får med seg hele bredden i faget.

Eilert Auestad er lærling i avdelingen Veg og prosjekt i kommunen, og har akkurat avlagt delfagprøve ved Riska barnehage. Ved Hommersåk barnehage gjennomførte en kollega av ham samtidig sin delprøve.


Regnvann som ressurs

Inntil helt nylig, også da Eilert Auestad gikk på videregående, inneholdt faget en grå del; anleggsvirksomhet, samt den grønne delen; jordsmonn, beplantning og stell av vegetasjon. Nå er overvannsdisponering på full fart inn, også i anleggsgartnerfaget.

I forbindelse med en fagdag besøkte Eilert Auestad blant annet Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, for å lære mer om ulike verktøy knyttet til overvann.
– Det var mye interessant, jeg kunne godt tenkt meg å arbeide mer med det, forteller lærlingen, som snart avlegger fagbrev og er klar for vegen videre.

Sveinung Sviland, virksomhetsleder i Bydrift i Sandnes kommune, nikker enig. Han har selv allerede gjennomført videreutdanning innen overvannsdisponering. Nå tar han oss med til Hommersåk barnehage hvor vi skal se på ett stedbygd og ett prefabrikkert regnbed, Alma fra Skjæveland.

Uteområdet er nydelig oppgradert, og nedbøren som tidligere skapte vannsøl, dreneres nå til grunnen via regnbedet Alma.

Forebygger vannsøl

Barnehagen ble bygget på 1970-tallet. Nå er uteområdet fullstendig oppgradert med funksjonell beplantning, nytt dekke og nytt lekeutstyr og bedre løsninger for overvann. En utfordring var at det dannet seg dammer. Nå er setninger i grunnen utbedret, og nedbør ledes til de to plantearealene. Det ene er beplantet, det andre står for tur.

– Vi diskuterte beplantningen med barnehagen og vil prøve ut ulike vekster, forteller Sveinung Sviland.
Regnbedet inneholder et drenerende vekstmedium. Nedbøren infiltreres til grunnen gjennom Alma regnbed, og overløp er koblet til VA-nettet. Staudene er valgt etter anbefaling fra Skjæveland og Storm Aqua.

– Dette er spennende, vi har montert regnbed fra Skjæveland før, men dette er første gangen i en barnehage, sier virksomhetslederen og smiler.

Lærling Eilert Auestad, virksomhetsleder ved Hommersåk barnehage Astrid Svebestad og Sveinung Sviland, virksomhetsleder, Bydrift i Sandnes kommune.

Blågrønn læringsarena

Både virksomhetslederen i barnehagen og lærlingen lytter og nikker. Uteområdet er en del av opplevings- og læringsarenaen til barna.

Anleggsavdelingen implementerer stadig mer lokal overvannsdisponering og må lære hva som fungerer i en barnehage. Kanskje også barna og personalet i barnehagen kan få innsikt i regnbed på sikt.


Lærling i anleggsgartnerfaget Eilert Auestad gjennomførte nylig sin siste delfagprøve ved Riska barnehage. Området var ustelt, utfordrende å drifte og preget av forfall. Han har erstattet gamle tømmerstokker med kantstein, lagt ferdigplen og plantet. Alt helt selv, og på under ei uke. Sandnes kommune har dyktige lærlinger i anleggsavdelingen sin. Så tar avdelingen også opplæringsansvaret på alvor.

Arealet før lærlingen fornyet det. Sveinung Sviland, virksomhetsleder, Bydrift i Sandnes kommune, avdelingsleder vei og prosjekt John Olav Haraldsen og  Lærling Eilert Auestad i Sandnes kommune.

Kommunen ivaretar lærlingene blant annet ved å gjennomføre månedlige møter med dem, hvor de med utgangspunkt i fagplanen vurderer hva mer lærlingene skal jobbe med.

– Vår oppgave er ikke bare å sørge for at de lykkes i å gjennomføre fagprøven. Vi skal også sørge for at de blir attraktive arbeidere med allsidig erfaring, forklarer Sveinung Sviland.
De gir læringene en delprøve i halvåret, og øker oppgaven gang for gang, frem til full fagprøve.

– Fordi vi er en stor kommune og avdelingen vår har så stort ansvarsområde, kan vi nok tilby lærlingene våre bredere utdanning enn det mange andre kan, beskriver avdelingsleder John Olav Haraldsen.
– Men så må vi jo også si at vi har motiverte, interesserte og dyktige læringer, er han rask å føye til.

Det blir spennende å se hvordan plantene vil utvikle seg i barnehagen. Kanskje regnbedet kan bli et grønt innslag til inspirasjon og glede?