Bannerbilde

Regnbed; effektiv disposisjon av overvann

Regnbed; effektiv disposisjon av overvann

Regnbed er beplantede forsenkninger i terrenget, for disponering av overvann. Nedbør fra bygg og faste dekker kan ledes til regnbed, hvor det forbrukes, tidsforsinkes og renses. Fra regnbed kan overskytende vann infiltreres til grunnen eller ledes videre til overvannsnett.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Alma regnbed tilføres overvann på overflaten, enten ved at vannet ledes direkte inn i overflaten, via utsparinger eller via rør, for eksempel taknedløp. Overvannet trenger ned gjennom vekstmediet og infiltreres i grunnen, eller ledes vekk gjennom et underliggende drenssystem. Dette avhenger av grunnforholdene.

Effektive og fleksible

Skjæveland Cementstøperi har utviklet prefabrikkerte regnbed av betong, Alma regnbed, som kan heises direkte på plass med kran.
Alma regnbed kan motta alle typer overvann fra tak, parkering, veier, etc. og renser dette ved at eventuelle forurensninger holdes tilbake i vekstmediet. I betongbedene håndteres overvannet på frostfritt dyp. De er tilrettelagt for infiltrasjon, fordrøyning og begrenset utslipp.

Ved å dimensjonere riktig i forhold til areal, grunnforhold og beregnet nedbørsmengde vil Skjævelands regnbed tørrlegges etter hver nedbørsperiode. Slik står de klare til å igjen motta overvann neste gang det regner.

Valgfri plassering

De prefabrikkerte regnbedene er lagt til rette for innløp fra alle fire sider, og tilpasses enkelt de aktuelle situasjonene.
Alma regnbed plassert i fortau, med påkobling av veivann via kjeftsluk.Det er valgfritt hvordan en vil montere regnbedene i forhold til overflaten. Toppkanten kan flukte med overflaten, eller være plassert over. Det avhenger av den aktuelle situasjonen.

For eksempel kan regnbed utplasseres i fortau, med toppkanten 10 cm over dette. Veivannet vil i så fall ledes inn i overflaten gjennom utsparinger. Det er også mulig å kombinere prefabrikkerte regnbed med et omliggende regnbed og underliggende pukklag med god fordrøyningskapasitet. Da kan fordelingen av vannet styres via det prefabrikkerte regnbedet.


Mulig seriekobling

Ved behov kan regnbed enkelt seriekobles gjennom pukkmagasin som de plassers i. Der kan regnbedene settes inntil hverandre, eller monteres separat.
Plassert ved fasader kan takvann ledes direkte inn i regnbed via taknedløp. For å forebygge utvasking av vekstmedium kan overflaten forsterkes med dekorativ rullestein eller tilsvarende i området for påslipp. Dette vil i så fall i tillegg være med på å heve det estetiske uttrykket.

Optimalisert vekstmedium

I desember 2017 leverte bachelorstudent Mette Haugen oppgaven med tittelen «Funksjonsbeskrivelse og testing Mette Haugen mens hun arbeidet med sin bacheloroppgave.av prefabrikkert regnbed som et hybrid naturbasert LOD-tiltak». I samarbeid med Skjæveland og Storm Aqua  testet hun ulike alternativ vekstmedium, for å definere de optimale fraksjonene og blandingsforholdene.

Vekstmediet må holde på overflatevannet så lenge at regnbedet har fordrøyende effekt. Samtidig skal vekstmediet slippe vannet gjennom, slik at regnbedet igjen har tilstrekkelig kapasitet når neste regnskyll kommer.  Derfor er det avgjørende å kartlegge vekstmediets vannledningsevne.
Resultatene av forskningsarbeidet knyttet til vekstmedie i regnbed kan du lese i denne artikkelen.


Produktfakta Alma regnbed:

  • Skjæveland produserer Alma regnbed i tre størrelser; Alma serie 100 er 880 x 1480 mm, Alma serie 200 er 1480 x 1480 mm mens Alma serie 300 er 1800 x 3100 mm.
  • Regnbedene leveres som standard høyde på 1500 mm, men kan leveres også leveres i andre høyder.  Dette sikrer at flytende vann alltid er på frostfritt dyp, og gir i tillegg riktig fordrøyningsvolum.
  • Alma regnbed kan leveres med eller uten bunn. Dette muliggjøre infiltrasjon i arealer hvor det lar seg gjøre og er ønskelig.
  • Avhengig av de lokale forhold kan vann fra regnbed ledes kontrollert til nett eller andre deler av et overvannssystem.
  • Alma regnbed kan koples sammen til et selvstendig og uavhengig overvannssystem.