Bannerbilde

Sporveien AS tar ansvar med regnbed

Sporveien AS tar ansvar med regnbed

I forbindelse med oppgradering og kapasitetsutvidelse av Holte Base, installerer Oslo Sporveier prefabrikkerte regnbed av typen Alma fra Skjæveland Cementstøperi. Disse ivaretar overvann fra taknedløpene.

Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Oslo Sporveier har startet forberedelsene til å ta i mot 43 nye trikker i perioden 2020 til 2024. Prosjektet gjennomføres på Holtet base på Ekebergbanen, hvor eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og det etableres nye spor for trikkeparkering. Tomtearealet er ca. 16 000 kvadratmeter.

Det er pålegg fra offentlig myndighet om at byggherre må ivareta overflatevannet på eget område. Her blir det mye asfalt og betong, hvor skinner er nedfelt i gateplanet.

Naturbasert overvannsløsning

Landskapsarkitekt Thomas Werth, i Dronninga Landskap AS, har stått for planlegging. Overflatevannet skal ivaretas ved at det bygges fordrøyningsmagasin og monteres regnbed. Regnbedene skal plasseres langs bygningskroppene, og takvannet blir ledet rett ned i disse. Landskapsarkitekten har tegnet inn kvadratiske rammer på overflaten av regnbedene. Ved å legge småstein i disse vil vekstmediet bli beskyttet mot utvasking ved kraftig nedbør.
Alma Regnbed er prefabrikkerte betongregnbed som kombinerer de naturlige prosessene med en teknisk funksjon, på frostfritt dyp.

– Hvordan opplever dere dette valget?
– Vi er positive til valg av regnbed og vil ta ansvar for å ivareta overflatevannet på en god måte, forteller Arnt Jørstad, prosjektsjef hos Sporveien.

Prosjektet er ferdig våren 2020.

Her er en artikkel som beskriver Alma regnbed.

For informasjon og eventuelt kjøp av Alma regnbed, vennligst kontakt Skjæveland.

Fakta Holte base:

  • Sporveien AS er byggherre.
  • NRC Group AS er hovedentreprenør.
  • HAG Anlegg AS er underentreprenør, med ansvaret for grunnarbeidene.
  • Dronninga Landskap AS, ved landskapsarkitekt Thomas Werth, har tegnet utomhusplanene.