Bannerbilde

Box Culvert økte kapasiteten

Box Culvert økte kapasiteten

På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

På bildet øverst ser vi Ronny Aase, som monterte Box Culvert-elementene, samt maskinfører Thomas Jåsund.

I en østvendt skråning mot en eksisterende kanal, etablerer Stangeland Maskin AS et boligfelt med 44 enheter. I en østvendt skråning ned mot et søkk etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt på Orstad. Alt overvannet fra feltet skal ledes til kanalen, som må forsterkes og utvides.

I sør-enden av området krysses kanalen av en veg. Tidligere ble vannet ledet gjennom to DN1000-rørstrekk, som lå ved siden av hverandre under vegen.

Nå har Novaform, som prosjekterte utbyggingen, beskrevet Box Culvert på høgkant, som erstatning for de sirkulærer rørene.


Box Culvert fra Skjæveland danner en stikkrenne med betydelig kapasitet. I etterkant skal vegen reetableres over elementene. Arbeidet utføres av Stangeland Maskin AS.


Etter utbyggingen vil langt mer vann bli ledet via kanalen. Box Culvert har betydelig større kapasitet enn sirkulære rør av tilsvarende høyde. Ved å bruke Box Culvert økes dimensjonen derfor uten at det går ut over høyden.

Nå er veien midlertidig stengt, og på feltet arbeider de blant annet med å plastre kanalen, for å hindre utvasking. Det arbeidet er betydelig enklere når kanalen er tom for vann. Derfor begrenser Stangeland Maskin-folkene vannmengden i arbeidsområdet ved å tette det ene løpet og pumpe vannet ut i det andre.

For å plastre kanalen uten at den er halvfull av vann, pumper Stangeland Maskin ut vannet med en 10’’ pumpe. Det går på om lag en time når det ikke regner. På bildet er bas Anders Hareland.

Bas Anders Hareland  på Stangeland Maskins prosjekt på Orstad.Stangeland Maskin AS har allerede masseutskiftet hele arealet, som opprinnelig var myr-jord.

Kontrakten innebærer i tillegg å opparbeide feltet med interne veger, Klepp Energis fiber- og strømforsyning, hovedvannledning som kobles til eksisterende vannledning og spillvann som har fall mot eksisterende avløpsnett, samt etablere ledningene for overvannet til kanalen.


Dette snorbeine strekket av DN400 mm er et overvannsrør som skal ta opp deler av overvannet fra byggefeltet. Vannet ledes til en overvannskum, og derfra til et nytt overvannsrør og ut i kanalen. Arbeidet er utført av Stangeland Maskin AS.

Stangeland Maskin AS har leid inn bistand fra selskapet Lars Petter Dale AS til løing og plastring av kanalkantene.