Bannerbilde

Videreutviklede betongelementer for overvannshåndtering

Videreutviklede betongelementer for overvannshåndtering

Flettemuren består av enkeltelementer, som opprinnelig ble utviklet og solgt som elementene til Skjæveland Muren. Skjæveland har videreutviklet disse med innvendig vannreservoar. Nå er de tilpasset nye bruksområder og benytter overflatevann som ressurs.

Vekt: 450 kg. Høyde: 500 millimeter. Byggelengde 1180 millimeter. Volum 0,3 m3.

Utviklingsarbeidet har foregått i et samarbeid mellom Skjæveland, Storm Aqua og Urban Natur.

Flettemuren fordrøyer overvann, har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap.

Flettemuren kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøttning, midtdeler, vegg eller frittstående landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing,  vind- og støydemping.

Flettemuren kan etableres som vertikalt regnbed. Den håndterer fuktige omgivelser, ustabile masser og er konstruert for å mestre krevende klimautfordringer.

Flettemuren er også velegnet til strukturer en ikke forbinder med vei og anlegg, som lek, til kjøkkenhage, rennende vann, med mer.

Flettemuren er arealeffektiv, fleksibel og kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg.

Flettemuren er enkel å montere. Elementenes standarddimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes på- som Legoklosser.

Flettemuren er en effektiv, økonomisk og funksjonell løsning. Den er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid.

Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt.

Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON ELLER KJØP: KONTAKT BENGT BORSHEIM PÅ TELEFON: 90 62 43 11 ELLER BENGT@URBANNATUR.NO