Bannerbilde

Tyske ovalrør til Jærhagen

Tyske ovalrør til Jærhagen

På Klepp, i området mellom Klepp sykehjem og RV 44, på nordsiden av Jærhagen, opparbeides for tiden et nytt næringsareal i regi av Jærhagen. Et sentralt element er et åpent parkdrag, og det er her de ovale Maulprofil-rørene kommer inn.

Stangeland Maskin AS utfører grunnarbeidene og Skjæveland leverer alt av rør og kummer til prosjektet. Foreløpig opparbeides infrastrukturen på området, med vann- overvanns- og spillvannsledninger, samt veinett og park. Skjæveland har levert 10 – 12 kumsett og ig-rør i diameterne DN 300, 400, 500 og 600. I hovedsak benyttes ig-rør DN 600 på anlegget. I tillegg har Skjæveland levert 13,5 meter betongrør av typen Maulprofil, produsert i Tyskland.

Maulprofil-rør har stor kapasitet kombinert med lav byggehøyde.

– Så vidt jeg vet er de ikke benyttet i vårt distrikt tidligere, men de er brukt noe på større prosjekt på Østlandet, forteller Inge Furenes, salgsleder VA hos Skjæveland.

Sentralt i parkdraget, som danner en ramme i utkanten av det nye næringsområdet, renner en åpen kanal. Overvannet fra området ledes ut i denne. I forbindelse med kryssingen av et veipunkt er det behov for å lede overvannet i rør på tvers av kanalen, det er her Maulprofil-rørene er montert.

Stangeland Maskin AS er entreprenør, Eivind Eikeland i Eikeland Mulighetsstudie har stått for utviklingsarbeidet i forkant, mens Geopartner har detalprosjektert og tegnet anlegget.

Ved Jærhagen  kommer det med tiden et vakkert åpent parkanlegg. Maulrørene er plassert i dette.