Bannerbilde

Q-Storm

 • Q-Storm: Redusert vegbredde og økt sikkerhet

  Q-Storm: Redusert vegbredde og økt sikkerhet

  Q-Storm er prefabrikerte betongelement med drenskanaler. Disse fanger opp vann som renner inn mot midtdeleren og fører dette fram til resipient. Samtidig er elementet forberedt for fundamentering av midtrekkverk og eventuelle lysstolper og informasjonsskilt.

  Les mer
 • Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

  Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

  Å bygge flerfeltsveger med midtdeler tar mye areal og gir betydelige CO2- utslipp. Ved å redusere vegbredden oppnås formidable gevinster per løpemeter veg. Forutsetningen er at det etableres en forsvarlig teknisk løsning for å håndtere overvannet i midtdeleren.

  Les mer
 • Q-Storm-brosjyren

  Q-Storm-brosjyren

  Q-Storm gir bedre veger; Mindre arealbruk, bedret trafikksikkerhet, enklere drift og vedlikehold, redusert kostnad og behov for salting, samt kortere byggetid.

  Les mer
 • Bakgrunnen for Q-Storm

  Bakgrunnen for Q-Storm

  Betongelementene som fanger overvann i midtdeleren og leder det trygt til resipient bedrer trafikksikkerheten, gir enklere drift og vedlikehold og reduserer både arealbruk, kostnad og behovet for salting. Produktløsningen er på mange måter et resultat av erfaringer fra et helt liv.

  Les mer