Bannerbilde

Qmax Storm-avrenningsystem

 • Qmax Storm samler opp overflatevann

  Qmax Storm samler opp overflatevann

  Hermod Teigen AS gjenvinner jernskrap og metaller. De kjøper og behandler alle typer metaller, inkludert mottak for vrakbiler. Selskapet har flere anlegg spredt rundt i landet, blant annet i Sandnes og Egersund.

  Les mer
 • Ristforhøyere til Qmax Storm

  Ristforhøyere til Qmax Storm

  For enkel og korrekt høydejustering har Skjæveland utviklet ulike ristforhøyere til avrenningssystemet Qmax Storm. I betong er det fire ulike høyder, i tillegg leveres et alternativ i støpejern.

  Les mer
 • Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

  Les mer
 • Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
 • Qmax Storm kan trygt legges grunt

  Qmax Storm kan trygt legges grunt

  Ved å benytte Qmax Storm kan en trygt legge nye overvannsledninger nær overflaten, over gamle eksisterende fellesledninger eller dyptliggende overvannsledninger som tidvis kan være dykket under høy sjøvannstand.

  Les mer
 • Gratulerer Sandnes!

  Gratulerer Sandnes!

  Det flommet i nord-enden av Langgata i Sandnes for et år siden. Nå svelger avrenningssystemet Qmax Storm unna nedbøren.

  Les mer
 • Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt

  Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt

  Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt for optimalisert håndtering av overvann. I den nye veien mot Stavanger lufthavn Sola dokumenteres en helt ny måte å fjerne overvannet på. Avrenningsystemet Qmax Storm har stor vannførings- og selvrensningskapasitet, også ved lite eller manglende fall.

  Les mer
 • Qmax Storm mot flomskade

  Qmax Storm mot flomskade

  Avrenningssystemet Qmax Storm fra Skjæveland Cementstøperi legges nå i Langgata i Sandnes. Målet er å skape et robust system for lokal overvannshåndtering, og sikre handlende og byggene mot monsterregn.

  Les mer
 • Julie Eges gate får et løft

  Julie Eges gate får et løft

  Ved Ruten i Sandnes sentrum er det etablert et helt nytt bykvartal. Samtidig har kommunen begynt på det omfattende arbeidet å klimatilpasse, det vil si heve, veiene i bykjernen.

  Les mer
 • Qmax Storm

  Qmax Storm

  Skjævelands Qmax Storm er et totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veier og andre arealer.

  Les mer