Bannerbilde

Julie Eges gate får et løft

Julie Eges gate får et løft

Ved Ruten i Sandnes sentrum er det etablert et helt nytt bykvartal. Samtidig har kommunen begynt på det omfattende arbeidet å klimatilpasse, det vil si heve, veiene i bykjernen.

Store deler av sentrum i Sandens ligger like over havets overflate, er flatt og flomutsatt. Dagens system for overvannshåndtering ligger så lavt at det ikke vil fungere ved havstigning. Derfor skal kommunen etablere et nytt overvannssystem i de aktuelle områdene. Det nye systemet etableres høyere og gatene løftes tilsvarende.
Vassbakk & Stol monterer den nye effektive overvannsledningen i Julie Eges gate i Sandnes. Røret legges nesten  i flukt med eksisterende overflate fordi veien skal heves 50 cm.
Fra kommunens side er arbeidet ledet av Odd Arne Vagle, seniorrådgiver for Bymiljø. Han tok initiativet til prosjektet ”Vann i By – Havstigning og Ekstremnedbør.” Han tok også tidlig kontakt med Skjæveland Cementstøperi for å få utviklet produkter som kan håndtere de nye utfordringene. Det ble inngått en OFU-kontrakt mellom bedriften og kommunen allerede i 2011.Seniorrådgiver for Bymiljø Odd Arne Vagle sammen med avdelingsingeniør Kirsten Vike på fremsiden av Støperikvartalet. Vegen bak dem er den første i Sandnes som nivåheves  på grunn av klimaendringene.
AVdelingsingeniør Kirsten Vike har bistått Odd Arne Vagle. I prosjektet har hun utført alle vannberegningene i rør og nedslagsfeltet, og sikret kvaliteten på systemeg og modelleringene.
I september ble de første Qmax Storm-rørene lagt i Sandnes. I neste omgang skal det etableres nytt overvannsystem, basert på Qmax Storm, i Langgata.
– I Julie Eges gate må vi bygge nytt system for å få unna overflatevannet. Der er utfordringen at det er lav høyde i forhold til havnivået, med påfølgende lavt fall. I Langgata vil vi legge Qmax Storm fordi rørene er en langt mer robust løsning enn slisserennene, forklarer Odd Arne Vagle.
Arbeidet i Langgata vil strekke seg over flere år, og starter i disse dager i den sørlige enden.