Bannerbilde

Ristforhøyere til Qmax Storm

 Ristforhøyere til Qmax Storm

For enkel og korrekt høydejustering har Skjæveland utviklet ulike ristforhøyere til avrenningssystemet Qmax Storm. I betong er det fire ulike høyder, i tillegg leveres et alternativ i støpejern.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Ristforhøyerne er i henholdsvis 150 mm, 300 mm, 450mm og 600 mm høyde. Disse plasseres som vist på illustrasjonene.

Qmax ristene leveres i to ulike varianter. En beregnet for belagningsstein / fast belegg, og en for asfalt. Begge er i støpejern og tåler 90 tonns belastning.

Alternativ forhøyer i støpejern.Det er også utviklet en alternativ forhøyer i støpejern. Denne er et høydejusteringsalternativ som kan benyttes mellom Qmax Storm elementene og støpejernsristene.


I forbindelse med montering av rist/ramme, av typen som er beregnet for fast belegg, er det viktig å påse at hulrommet under rammen blir fullt opp av betong/mørtel. Dette gjøres normalt i samme operasjon som rennehellene monteres i mørtel.


Qmax med påmontert ristforhøyer på 150 mm.