Bannerbilde

Uten påslipp til kommunalt overvannsnett

 • Blågrønne Ruten; til å lære av

  Blågrønne Ruten; til å lære av

  Ikke mange norske byrom har blitt omtalt, diskutert og beskrevet så mye og så lenge som Ruten i Sandnes. De siste årene har temaet i hovedsak vært ombyggingen, åpningen av Rutenparken og det enestående flotte resultatet.

  Les mer
 • Landskapsarkitekten; Vi starter med vannet

  Landskapsarkitekten; Vi starter med vannet

  Landskapsarkitektur har handlet om forming av arealer i større landskapsområder, byer og tettsteder, med vekt på grøntareal og andre overflatestrukturer. Med klimaendringene og behov for nye måter å håndtere overvannet på, har faget plutselig også ansvar for nedbørshåndtering og trygge vannveger.

  Les mer
 • Byggefelt med åpne vannveier

  Byggefelt med åpne vannveier

  Noen store sydvendte jorder, i en slak skråning ned mot riksveg 13 på Hana i Sandnes, gjøres om til et nytt byggefelt. Området opparbeides uten noen overvannsledning koblet til kommunalt nett.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer
 • Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

  Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

  Havdur IL åpnet den 29. oktober 2016 sin nye fotballhall på Tjelta, Stangeland Arena. Skjæveland og Multiblokk er blant sponsorene og har levert produkter som løser vannutfordringene. Storm Aqua har bidratt med det selskapet er ekspert på; en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

  Les mer
 • Veivannhåndtering i myrområde

  Veivannhåndtering i myrområde

  Storm Aqua bisto Statens vegvesen med løsningen for å fjerne overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning i et myr-utsatt område uten offentlig overvannsledning.

  Les mer
 • Her kan nedbør gi glede!

  Her kan nedbør gi glede!

  Vi har skrevet om Risas Hana-prosjekt tidligere, i artikkelen: Byggefelt med åpne vannveier. Overvannsløsningen er nesten genial, og likevel så enkel. I feltet vil regnvannet bli en trivselsfaktor for barn i alle aldre.

  Les mer
 • LOD i åpne vannveier - det virker!

  LOD i åpne vannveier - det virker!

  Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

  Les mer