Bannerbilde

2 Kummer

Alle våre kumprodukter er produsert i henhold til regjerende standard, og gjeldende norsk standard for kummer: NS 3139. Våre produkter tilfredsstiller også kravene i den europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.