Bannerbilde

5 Tanker og utskillere

Også innen tanker og utskillere leverer Skjæveland Cementstøperi et bredt spekter. Vi sørger for å skaffe våre kunder effektive, trygge og driftssikre produkter som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende myndighetskravene. Vær klar over at det er nye regler knyttet til oljeutskillere. Det er av helt avgjørende betydning at konsulenter og brukere av produktene setter seg inn i disse. Detaljene finner du i forbindelse med presentasjonen av oljeutskillerne, i dette kapittelet. NB! Ved all installasjon av utskillere må det innhentes grave- og utslippstillatelse fra den aktuelle kommunen.