Bannerbilde

Nyheter!

 • Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

  Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

  Oppdatert:  25 mai 2020

  Bærekraftmålene kan kun nås ved hjelp av innovasjon og nye løsninger, og byggenæringen har et formidabelt ansvar. Skjæveland Cementstøperi ble grunnlagt av en mann som ville løse dagens og morgendagens utfordringer. Nå tas dette igjen noen hakk videre.

  Les mer
 • Læring og regnbed

  Læring og regnbed

  Oppdatert:  4 juni 2020

  Anleggsgartner-faget har bestått av en grønn sektor og en grå. Nå inkluderes også den blå: overvannsdisponering. Hva kan du om regnbed?

  Les mer
 • Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Oppdatert:  5 desember 2019

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
 • Box Culvert økte kapasiteten

  Box Culvert økte kapasiteten

  Oppdatert:  10 oktober 2019

  På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Oppdatert:  5 november 2019

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer
 • Skreddersyr Fotrør-bend

  Skreddersyr Fotrør-bend

  Oppdatert:  18 februar 2020

  Dette er kundetilpassede betongbend, til et strekk Fotrør DN2400, som vi i Skjæveland produserer på bestilling.

  Les mer
 • Byggefelt med åpne vannveier

  Byggefelt med åpne vannveier

  Oppdatert:  16 oktober 2017

  Noen store sydvendte jorder, i en slak skråning ned mot riksveg 13 på Hana i Sandnes, gjøres om til et nytt byggefelt. Området opparbeides uten noen overvannsledning koblet til kommunalt nett.

  Les mer
 • Et strekk Fotrør gjennom hagene til folk

  Et strekk Fotrør gjennom hagene til folk

  Oppdatert:  4 mars 2020

  Den utfordrende omfyllingen og komprimeringen rundt nedre kvartsirkel er unødig ved bruk av Skjævelands Fotrør. Når dette ikke må utføres som en egen aktivitet, kan grøftene være betydelig smalere.

  Les mer
 • Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  Oppdatert:  20 januar 2020

  I kronikken «Miljøgifter skylles ut med vaskevannet og ut i naturen» beskriver seniorforsker NIVA, og førsteamanuensis II NMBU, Sondre Meland, det problematiske ved forurensing forårsaket av tunnelvasking.

  Les mer
 • Anlegg for rensing av vegvann

  Anlegg for rensing av vegvann

  Oppdatert:  18 februar 2018

  Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.

  Les mer