Bannerbilde

Belastning bompenger

Belastning bompenger

Etter innføringen av nye bompengesoner i regionen, med påfølgende økning i transportkostnadene, ser vi oss nødt til å videreføre de faktiske kostnadene der leveransen skjer inn i de respektive sonene.

Oppdatert:  9 oktober 2018

Belastningen vil bli basert på et gjennomsnitt mellom dagtid/rushtid, og utgjør kr 75,- per passering. Dette vil ikke gis tilbakevirkende kraft, og vil følgelig ikke gjelder prosjekter igangsatt før 1. oktober 2018.