Bannerbilde

Bygg Reis Deg: Lær om Alma regnbed med duo-funksjon

Bygg Reis Deg: Lær om Alma regnbed med duo-funksjon

I fremtiden må vi gjøre grep for å hindre at byene våre drukner. Fortetning gir oversvømmelser, klimaendringene gir kraftigere regnskyll.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  10 oktober 2019
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Utfordringene er mange. På Bygg-Reis-Deg messen i oktober lanserer Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk et bærekraftig verktøy for lokal overvannsdisponering (LOD); et prefabrikkert regnbed av betong, plassert i et stedbygget regnbed med permeabelt dekke som infiltrasjons- og oversvømmelsesareal.

Alma regnbeg i samspill med et stedbygget regnbed av permeabelt dekke.

– Regnbed og permeable dekker er hver for seg etter hvert velkjente produkt i LOD-sammenheng, og kan tilfredsstille behovene ved lave og moderate nedbørshendelser. Men ved kraftigere regnskyll, eller når grunnen allerede er vannmettet, er det behov for mer robuste verktøy. Derfor har vi utviklet løsningen for et regnbed med ekspandert infiltrasjons- og oversvømmelsesareal, forklarer Per Møller-Pedersen. Han er daglig leder i Storm Aqua, Skjæveland Gruppens kompetanseselskap for overvannsløsninger.

Uoversiktlig marked

Den 18. april 2018 publiserte NRK en kronikk skrevet av Bjarne Haugland fra Bransjeforeningen for VA og VVS produsentene. Kronikken viser til at overvann allerede, ifølge det offentlig oppnevnte Overvannsutvalget, fører til årlige skader for mellom 1,5 og 3,5 milliarder, og at global oppvarming kan føre til en dobling av skadebeløpet. «Likevel er det langt mellom «nye ideer» og «bedre løsninger» for håndtering av overvann, flom og økt nedbør. Stortinget og regjeringen ber i hovedsak kommunene klare seg selv,» står det innledningsvis i artikkelen.

Parallelt med at omfanget av utfordringen er i ferd med å gå opp for oss, lanseres en rekke nye metoder og produkt for overvannsdisponering og skadeforebygging.

Forsker og dokumenterer

For å ivareta kvalitetssikring og kunnskap har Skjæveland Gruppen etablert et omfattende testfelt for overvannsprodukt. Der stress-testes selskapets overvannsverktøy, samtidig som området benyttes til forskning og demonstrasjon. I vår fikk bedriftene montert et Alma regnbed i et omliggende stedsbygget regnbed medpermeabelt dekke.

Bildet er tatt i forbindelse med en masteroppgave som ble avlagt på produktet forsommeren 2019.

– Vi trenger nye og effektive verktøy for disponering av overvann, og dette har vi gledet oss til å lansere, sier Per Møller-Pedersen om løsningen.

Han skal delta med foredrag under Bygg-Reis-Deg, og presenterte også flere-trinns-løsningen under Klimatilpasningsdagene 2019. På Skjæveland Gruppens stand vil han og andre være klare til å svare på spørsmål knyttet til dette, og andre produkter og kombinasjonsløsninger.

– Men hva er så spesielt med Alma regnbed i kombinasjon med det stedbygde regnbedet?
– Den ekstra kapasiteten, og mulighetene for flerbruk, svarer han.

Den generelle avrenningen, for eksempel fra en vei, et parkeringsareal eller et taknedløp vil kun gå inn i regnbedet. I regnvær faller nedbør direkte både på regnbedet og på det permeable dekket.

Det prefabrikkerte regnbedet av betong vil danne et permanent grøntinnslag, mens arealet med det stedbygde regnbedet kan benyttes til oppholds, gang og parkeringsareal – bortsett fra i perioder med ekstreme regnskyll, hvor det unntaksvis kan stå vann på overflaten.

På Bygg-Reis-Deg messen i oktober lanserer kan du få snakke med utviklerne og diskutere mulige bruksområder, LOD-effekten, vedlikehold og annet.

Regnbedet i «fullt flor» da det hadde fått en sommer på seg. Alma regnbed har forøvrig en innebygget vinter-sikring.

Tre-trinns-sikkerhet:

  • Nedbøren infiltreres gjennom vekstmediet. Hvis det kommer mer nedbør enn vekstmediet klarer å ta unna, så vil vannet samle seg på overflaten
  • Det infiltrert vannet kan magasineres i vekstmediet og opptas av planter. Dersom vann-nivået på overflaten stiger over et visst nivå, vil ledes til et fordrøyningskammer i bunnen av regnbedet ved hjelp av et overløpsrør.
  • Dersom også kapasiteten på fordrøyningskammeret er nådd og det fortsatt tilføres nedbør, vil vannet stige opp og til slutt renne ut og over til det permeable dekket.

Forskningsfakta:

Vekstmediet i Skjæveland Gruppens prefabrikkerte regnbed ble utviklet og kvalitetsikret gjennom en bacheloroppgave skrevet av Mette Haugen, mens masterstudent Dennis Kliewer  utviklet en simuleringsmodell og kalibrerte funnene fra bacheloroppgaven i sin masteroppgave ved NTNU i fjor.

I vår dokumenterte masterstudent ved NTNU, Anwei Sun, den samlede effekten av det prefabrikerte og det stedsbyggede regnbedet og utviklet en modell som blir benyttet i kapasitetsberegningen av tilsvarende regnbed-løsninger.