Bannerbilde

Flettemuren: En blå-grønn-grå vegg

Flettemuren: En blå-grønn-grå vegg

På NIBIOs område på Særheim ble det i sommer etablert en grønn forskningsvegg, Flettemuren. Elmentene ble opprinnelig lansert som grå støttemur, men egner seg utmerket som en levende blå-grønn-grå plantevegg.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  18 september 2017
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

Nye urbane arealer er så kompakte at de i liten grad gir plass til grønt. For å få inn vegetasjon må en benytte ledige flater, som vegger og tak. Men der må det grønne trives, vokse og ha en funksjon. Der kommer Flettemuren inn.

Robust og bærekraftig

– Bladareal kan påvirke klimaet lokalt og gi bedre levemiljø. Planter fanger opp nedbør og støv, demper støy og Arne Sæbø, stasjonslederen på NIBIO Særheim, ved siden av den grønne forskningsveggen, Flettemuren.har en visuell effekt. Brukt utenfor tettsteder kan en grønn vegg for eksempel benyttes til å binde jordmassene i skråninger, forklarer Arne Sæbø, stasjonsleder på NIBIO Særheim.

Kommunene Stavanger, Bergen, Randaberg, Sandnes og Sola har i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert prosjektet «Robuste og bærekraftige lokalsamfunn» (ROBÆR). Gjennom dette skal en blant annet øke kunnskapen om utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima.


Forskningsmål

Flettemuren er en del av dette forskningsprosjektet, hvor målet er å lære mer om plantevalg, vekstmasser, muligheter og metoder.

For å finne ut hvilke planter som egner seg best, og hvilke forhold de krever, er det plantet en rekke vekster i de ulike Flettemur-elementene. – Vi må studere hvordan vi kan få planter til å vokse i en slik vegg over tid. Hva kreves for eksempel når det gjelder ekstra vanning? Det er viktig finne ut hvilke planter som egner seg best, hvilke som gir best effekt og hva som kreves av vekstmediet for at plantene skal få optimale forhold, forklarer Sæbø.

Det arbeides med å lage definerte og effektive vekstmedier, og forskerne er opptatt av enkel og effektiv skjøtsel.


Utforming

Flettemuren på Særheim, som består av betongelementer levert fra Skjæveland Cementstøperi, er 20 meter lang, delt inn i definerte seksjoner og beplantet med vintergrønne og lauvfellende planter.

Veggen står i øst – vest retning, for å teste hvordan plantene klarer seg i sterk sol og mye skygge. Det er benyttet to typer vekstmasser. Planter av samme arter blir etablert på begge sidene av veggen, og på toppen.

Fra byggingen og beplantningen av Flettemuren på Særheim. Det er benyttet to ulike jordtyper. Flettemuren klar til å bli beplantet.


Skjæveland tar ansvar

Denne veggen er ett av Skjæveland Gruppens bidrag i ROBÆR-prosjektet, hvor Storm Aqua representerer gruppen.

– Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å bli med på test og utvikling av blå-grønne-grå løsninger og gjør dette i tett samarbeid med NIBIO, forklarer Per Møller-Pedersen, daglig leder av Storm Aqua.

Grønne vegger kan brukes til å lage kompakte grønne miljø, til midtdelere, veiskjæringer,  støyskjerming, til avgrensning av skråninger, til fordrøyning og vannrensing, med mer. Samtidig som de har en klar funksjon kan de bidra med positive, estetiske opplevelser.

– Det skjer mye innen regulering og utvikling nå. Denne grønne veggen er et bidrag som må tas med i vurderingene, sier Bengt Borsheim. Han er kontaktpersonen for Flettemuren.

For ytterligere informasjon eller kjøp: Kontakt Bengt Borsheim på telefon: 90 62 43 11 eller bengt@urbannatur.no

Flettemuren som står på NIBIO på Særheim. Klikk på illustrasjonen for å få den opp i større format.


I muren er det benyttet følgende klatreplanter: Lonicera periclymenum (vivendel), Hedera helix (eføy), Clematis alpina (klematis), Parthenocissus tricuspidata (rådhusvillvin), Partenocissus qinquefolia (klatrevillvin), Hydrangea anomale ssp. Petiolaris (klatrehortensia). I tillegg tester en ut et lite utvalg av busker.

Det er benyttet stedlige masser, det vil si matjordlaget som ble fylt i muren. I tillegg er det benyttet et konstruert vekstmedium.

Det er tatt ut jordprøver for analyse av kjemisk innhold i jorda for begge vekstmassene. Plantenes vekst og utvikling, og estetiske kvaliteter, skal registreres årlig gjennom tre - fem år. Anlegget vil bli instrumentert.
Demonstrasjons- og testverdien ligger i at NIBIO kan vise fram og gi råd om hvordan plantene kan fungere under de forholdene plantene får. Den grønne veggen, basert på Skjævelandmuren, vil også fungere som demonstrasjonsanlegg for grønne vegger og for grønne støyskjermer. Ved avslutning av prosjektperioden, om tre til fem år, skal NIBIO skrive en oppsummering med omtale av plantene og hvordan de har klart seg i de ulike vekstmassene.

Her er vår nedlastbare Flettemur-katalog.