Bannerbilde

Hå forebygger flomskader

Hå forebygger flomskader

På grunn av et forverret klima og økte nedbørsmengder graves det gjennom byggefelt på Varhaug i Hå kommune. Kapasiteten på overvannsledningene skal økes.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   Oppdatert:  23 oktober 2018

– Det blir stadig mer «vær.» Når det gjelder overvannshåndteringen er problemet at nedbørsmengden som ble brukt i beregningene for dimensjoneringen av de gamle rørene, har minst tre-doblet seg de senere årene, anslår Henning Kristensen, som arbeider innen kommunalteknikk i kommunen.

Elven overvannet ledes ut i renner ved grantrærne i bakgrunnen. Arbeidet går i kommunens egen regi.


Anleggsarbeider Njål Bø med arbeidstegningene,Anleggsarbeidet startet i september 2018, er beregnet å ta to år og går i kommunens regi.
Fra utløp i Bratlandsånå, over Dysjalandsvegen og videre til «Skredderfeltet,» på andre siden av denne, legges ny overvannsledning med større dimensjon. Det første strekket fra utløpet i elva er ig-rør DN1400, så trappes ledningen gradvis ned til DN800.

– Det er flere på byggefeltet som ser frem til at kapasiteten på overvannsrør økes, slik at faren for oversvømmelse blir betydelig mindre, understreker Kristensen.

Det er ikke mer plass enn det må være mellom husene i byggefeltet. Men arbeidet går unna.

Klikk på tegningen for å få den i støtte versjon.