Bannerbilde

Klimatilpasningsdagene; økt kunnskap, de nyeste løsningene og bredere kontaktnett

Klimatilpasningsdagene; økt kunnskap, de nyeste løsningene og bredere kontaktnett

Klimaet har alltid skapt utfordringer, men med de veldige klimaendringene vi nå opplever blir ekstremtilstandene enda mer ekstreme. Utfordringene blir større både når det gjelder for mye vann, vann på avveie og vannmangel. Alt henger sammen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  9 august 2018

Det er ikke lenge siden overvann i hovedsak var et tema for kommunenes VA-ingeniører. Nå arbeider landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommunale sektorer– spesielt innen areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann ogrepresentanter for forskning, utvikling og undervisning for å ivareta utfordringene og skape løsninger.

For å utvikle seg videre må de ulike fagene og fagfolkene lære av hverandre. Derfor arrangerer Storm Aqua Klimatilpasningsdagene.

For tredje året på rad inviterer vi til Klimatilpasningsdagene, i år i samspill med Klima 2050. Konferansen gjennomføres onsdag 12. september og torsdag 13. september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola.

Storm Aqua mener at de beste løsningene på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en praktisk, helhetlig tilnærming og i et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering. Selskapet samler derfor deltakere fra alle disipliner og setter sammen et program som bidrar til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og får knyttet nye kontakter. Målet er at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem, som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Programmet består av syv tematiske moduler og en ekskursjon;

 • Overvannsdisponering og klimatilpasning. Det blir omvisninger og ekskursjoner også under Klimatilpasningsdagene 2018.
 • Drivkrefter, visjoner og mål.
 • Overvann i det urbane landskap.
 • Naturbaserte løsninger.
 • Tekniske løsninger
 • Innovasjon og samspill.
 • Overvannssystemer.
 • Ekskursjon.


Klikk her for programmet og påmeldingsskjema.

Her ligger en artikkel fra Klimatilpasningsdagene 2017.

Fakta:

 • Storm Aqua AS er tilknyttet Skjæveland Gruppen, som for øvrig består av selskapene Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS.
 • Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050, et senter for forskningsdrevet innovasjon om klimatilpasning, ledet av SINTEF og NTNU.
 • Klimatilpasningsdagene arrangeres for tredje år på rad, og presenterer som tidligere nasjonal og internasjonal tverrfaglig kompetanse innen praktiske løsninger på overvannsutfordringer.