Bannerbilde

Konsentrat Klimatilpasningsdagene i Sandnes 2016

Konsentrat Klimatilpasningsdagene i Sandnes 2016

I løpet av Klimatilpasningsdagene i Sandnes, i august 2016, ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på 3 lokasjoner.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  29 august 2016

Skjævelandgruppen er arrangør av Klimatilpasningsdagene, hovedansvaret ligger hos gruppens kompetanseselskap innen overvann, Storm Aqua. Et resymé av foredragene kan du lese her. Senere blir også alle foredragene lagt ut på Storm Aquas hjemmeside.