Bannerbilde

Ny daglig leder i Skjæveland Cementstøperi

Rune Egeland, som i åtte års tid har vært daglig leder av Multiblokk, har nå i tillegg overtatt den samme stillingen i Skjæveland Cementstøperi.

Oppdatert:  17 februar 2020

Arbeidsmåte og -mål er de samme for begge bedriftene. Rune har gjennom årene blitt godt kjent med selskapet, produksjonen og mange av de ansatte. Han kommer til å dele arbeidstiden mellom de to bedriftene, som allerede har samkjørt flere prosesser.

– Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk har over lang tid bygget opp et godt omdømme og vært opptatt av utvikling og innovasjon. For meg vil kontinuitet innen dette området være prioritert. Jeg er opptatt av at innsatsen forankres i hele organisasjonen, fra løsningen skapes til de ferdige produktene er i bruk, forklarer Rune Egeland.

Han legger også vekt på å ta vare på, og videreutvikle, gode kulturer i begge bedriftene. Egil Lillebø fortsetter i sin stilling som konsernleder.