Bannerbilde

Ny daglig leder - samme store mål

Ny daglig leder - samme store mål

Skjæveland Cementstøperi AS er ledende innen utvikling av innovative VA-produkter i Norge. Nå skal selskapet i tillegg flytte inn i Nordens mest optimale rørfabrikk.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 april 2018

Medeier og tidligere daglig leder Egil Lillebø har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av fabrikk-byggingen. Samtidig pågår et helhetlig forbedringsarbeid. For å sikre grundige prosesser har ansvaret som daglig leder blitt overlatt til Per Terje Dalen. Han har 11,5 års samlet fartstid fra Gruppen.

Kjenner prosessene

I 2003  ble Dalen ansatt som blandeoperatør på den gamle linjen til Multiblokk. Senere ble stillingen utvidet med Skjævelands nye daglige leder har 13 års erfaring innen kvalitetsledelse. – Kvalitetssikring handler om forbedring, sier han.ansvar for laboratoriearbeidet. Som kombinert kvalitetsleder og blandeoperatør hadde han blant annet det praktiske ansvaret for å etterse hele blandeanlegget. Da den nye Multiblokk-fabrikken var klar var det han, i samarbeid med teknikere fra leverandøren, som sto for innkjøringen av det nye blandeverket. Senere fikk han ansvaret for å utvikle helt nye resepter hos Multiblokk.

– Vi inngikk samarbeid med Velde og begynte å benytte knust og kubisert tilslag. Da kunne vi ikke lengre benytte de gamle prinsippene for sammensetning av siktekurver. Under utviklingen av nye resepter hadde jeg gleden av å samarbeide tett med Svein Willy Danielsen. Vi dannet en arbeidsgruppe hvor han bidrog med nye prinsipper for sammensetning, forteller Dalen.


Systematisk og innovativ

Danielsen var den første mannen med doktorgrad innen tilslag i Norge, og har arbeidet med betongtilslag i over førti år. I perioden da han samarbeidet med Per Terje var Danielsen ansatt i Sintef. Han har også arbeidet med tilslag ved NTNU, som teknisk sjef i industrien og som konsulent.

– Skal du som betongprodusent og leder for en faggruppe lykkes med den utviklingen Multiblokk gjennomførte, må du både være systematiker og våge å forsøke nye ting. Å utnytte maskinsand som tilslag var forholdsvis uvanlig da. Jeg hadde stor glede av å arbeide med Per Terje i forbindelse med utviklingen av nye resepter, beskriver Svein Willy Danielsen.

– Forutsetning for positivt utviklingsarbeid er god basiskunnskap innen råstoff, materialer og prosesser som kan tas i bruk. Samtidig må en kunne arbeide systematisk og målrettet. I tillegg må en kunne se nye muligheter og ha mot til å prøve ut ting ingen har forsøkt før. Dette har Per Terje. I tillegg er han jo en veldig trivelig kar da, mener Danielsen.

Forbedringserfaring

I 2013 gikk Per Terje Dalen over til det som da het AF-Bygg Rogaland, en del av AF-gruppen i Rogaland. Der arbeidet han i fire år som HMS- og kvalitetssjef, samt leder for garantisaker. I den forbindelse gjennomførte Dalen en videreutdannelse innen kvalitetsledelse ved Teknologisk institutt, hvor han konsentrerte seg om forbedringsledelse og Lean.

For halvannet år siden kom Per Terje Dalen tilbake til Skjæveland Gruppen. Da som koordinator innen logistikk og administrasjon hos Skjæveland Cementstøperi AS.

Deler på ansvaret

Via sine arbeidsoppgaver og tette samarbeid med Lillebø har Dalen skaffet seg grunnleggende innsikt i bedriftens drift, utfordringer og potensial, og gjennom det fått tilstrekkelig bakgrunn til nå å kunne ta over ansvaret for å lede bedriften videre. Han er blant annet involvert i et prosjekt innen forbedringsarbeid, hvor Skjæveland henter inn bistand fra Lean-konsulent Torfinn Knutsen.

Det har skjedd mye hos Skjæveland de siste årene, spesielt innen produktutvikling.– Du startet med blanding av betong, ble kvalitetsleder og har omfattende erfaring innen forbedringsarbeid. Men å lede en bedrift som Skjæveland handler om alt fra innkjøp, via personalledelse, produkter og produksjon til salg og kundeoppfølging. Det er mye.

– Ja, det er mye. Men bedriften består av mange deler og mange ansatte. Det er eierne og ledergruppen som setter kursen og prioriteringene. Min viktigste jobb blir å sørge for at vi har gjennomføringsevne til å gå i den retningen som er bestemt, og sørge for at vi har den kompetanse som skal til.


Inn i nybygget

– Hva er målet ditt?
– Vi har et uutnyttet potensiale. Det har vi lyst til å frigi, og det skal vi gjennomføre via arbeidet vi har startet. Skjæveland har jobber, og vi har overskudd. Forbedringene innebærer å øke overskuddet ved å forbedre detaljer. Jeg kommer til å dedikere min tid til Skjæveland. Så skal Egil Lillebø fortsette den jobben han er tungt involvert i ved etableringen av den nye fabrikken.

– Hva kan du fortelle om den?
– Utformingen av designet og valg av teknologiske løsninger er helt avgjørende, og her har vi ressurser som vi har gjort god bruk av. Det er utført en grundig jobb både når det gjelder tegningene og valg av maskiner, og planlagt ferdigstillelse er desember 2019. Men vel så viktig som maskinene, er menneskene i bedriften. Vi har startet arbeidet med å gjøre oss klare til å produsere i Nordens mest optimale rørfabrikk. Vi skal øve på å ta i bruk fabrikken og de mulighetene den vil gi. Det arbeidet må gjøres på forhånd. Heldigvis har vi tid på oss til å gjennomføre dette før den nye fabrikken står klar.

Her ble Skjæveland Cementstøperi AS etablert i 1946. Nå har bedriften vokst ut av tilgjengelige arealer. Etter planen skal ny fabrikk stå klar for innkjøring på slutten av 2019.