Bannerbilde

Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

Q-Storm - fanger overvannet i midtdeleren

Å bygge flerfeltsveger med midtdeler tar mye areal og gir betydelige CO2- utslipp. Ved å redusere vegbredden oppnås formidable gevinster per løpemeter veg. Forutsetningen er at det etableres en forsvarlig teknisk løsning for å håndtere overvannet i midtdeleren.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  12 oktober 2020

Der kommer Skjævelands nye produkt, Q-Storm, bokstavelig talt inn.

Skjæveland har i samarbeid med tidligere professor ved NTNU, Harald Norem, utviklet et patentsøkt betongprodukt som gjør at en får kontroll på overvannet i midtdeleren og kan føre vegvannet til resipient. Produktet, kalt Q-Storm,  vil få vesentlig betydning for trafikksikkerheten og driften av flerfeltsveger.

Patent pending

De prefabrikerte betongelementene bidrar først og fremst til å fange opp vann som renner mot midtdeleren. I tillegg danner de fundament for midtrekkverket, og eventuelle lysmaster og informasjonsskilt i midtdeleren. Samtidig legger løsningen til rette for rensing av vegvann, før utslipp til resipient.

Om ønskelig kan elementene prefabrikkeres med ferdigmontert rekkverk på fabrikk. Dette forenkler montasjen betydelig, og gir enda kortere byggetid.

Fordeler:

* Mindre arealbruk.
* Bedret trafikksikkerhet.
* Enklere drift og vedlikehold.
* Redusert byggetid.
* Redusert behov for salting.
* Mulig å samle opp forurenset vegvann, og føre dette til renseanlegg.

Illustrasjonen viser Q-Storm benyttet som fundament for tosidig rekkverk.

Q-Storm i to varianter

Element for enkeltrekkverk

Bredde og høyde på elementet for enkeltrekkverk: 1,4 x 0,6 m.

Elementenes byggelengde er 4 meter. Bredde og høyde  1,4 x 0,6 m.

Disse er tilpasset veger med midtrabatt uten behov for belysning eller oppsetting av skilt i midtrabatten.

Elementet har innstøpte kabeltrekkerør og en dreneringskanal i midten. Denne er beskyttet av en kjørbar rist av betong.

Overflaten av elementet har 8 prosent helling inn mot ristene. Feste av rekkverket skjer ved innstøpte bolter og fotplate som spenner over kanalen.


Element for tosidig rekkverk

Bredde og høyde på elementene for tosidig rekkverk er 1,4 x 0,6 m.Elementenes byggelengde er 4 meter. Bredde og høyde  1,4 x 0,6 m.

Disse er tilpasset veger hvor det er ønskelig å montere lysmaster og informasjonsskilt i midtdeleren. Elementet har en sentralt plassert kanal som er dekket med rister. Rekkverkene festes til elementet med innstøpte bolter og fotplater.

Elementet er forberedt for fundamentering av lysstolper og skiltstolper.


Her kan du lese om bakgrunnen for utviklingen av Q-Storm.