Bannerbilde

Sjåførene; vårt solide bindeledd

Sjåførene; vårt solide bindeledd

Multiblokk har en sjåfør med egen bil, Skjæveland har fire. Fordi transport handler om så mye mer enn frakt av varer.

Oppdatert:  5 november 2019

– Hadde vi hatt dårlige sjåfører, hadde vi ikke holdt på med dette. Egne sjåfører er mer kostbart enn å leie hos andre. Men med dyktige sjåfører på egne biler har vi langt bedre mulighet for å styre hvordan vi ivaretar kundene våre, beskriver Geir Lillebø.

Han er medeier i Skjæveland og Multiblokk, er selv opptatt av biler og har hatt ansvar knyttet til bedriftenes bilpark i en årrekke.


Tilgjengelighet og service

For både Skjæveland og Multiblokk er sjåførene et solid bindeledd mellom kundene og resepsjonen, og eventuelt videre til prosjektlederne. Det kan være en del som mangler, eller noe annet.

Geir Lillebø er selv bilinteressert. – Sjåførenes kompetanse er kjøring og frakt. Men de kjenner produktene, kan håndtere disse, og er det noe, så kommer de rett tilbake til oss. Det gir oss mulighet for å rydde opp med det samme, og være føre var slik at det ikke skjer noe tilsvarende neste gang. Egil Tjora hos Multiblokk har dessuten arbeidet med legging, og kan gi noen praktisk råd i tillegg. Med årelang erfaring planlegger sjåførene våre også arbeidet sitt på en konstruktiv og effektiv måte, forklarer Lillebø.

Med egne sjåfører har bedriften i tillegg full kontroll på prioriteringen av leveransene; Transportkoordinatoren vet hvor bilene er, og kan omdirigere eller legge inn nye turer, når behovet oppstår.

– Det handler om å være tilgjengelige for kundene våre. I tillegg er de hvite bilene med rød logo en synlig del av merkevaren vår, som gjenkjennes på vegene. Så har det nok også en viss effekt at i hvert fall jeg, som en av eierne, har en interesse for dette … Men sjåførene våre har først og fremst seg selv å takke for at de har egne biler. De passer på bilene sine, gjør en god jobb og vet de er vårt ansikt utad gjennom bilene de kjører, understreker Geir Lillebø.

Bil-leverandøren og verkstedet gir også tilbakemelding om at Skjæveland og Multiblokk har godt mannskap. De ser at sjåførene på de hvite bilene med rød logo setter pris på bilene sine og tar vare på de.

Utformer gode løsninger

Hvor mange biler bedriftene skal ha varierer. Nå er fem passe til jevn drift, samt innleid transporttjeneste for å ta toppene og langtransport. Bilparken kommer fra Man-biler. Det har de gjort i en årrekke, med et kort opphold.

Bilene til Skjæveland Gruppen er levende reklame, spesielt med åpen last og logo på paller og varer synes merkevaren godt. – Vi velger Man av flere grunner. Det er gode biler, i tillegg gir verkstedet skikkelig service og er tilgjengelige når vi trenger dem. Valget vårt handler også om at Man forstår hva vi vil ha, og er flinke til å komme med anbefalinger ut fra vårt behov. Alt dette er egentlig veldig personavhengig, beskriver Lillebø.

Med gode sjåfører får en til mye. Men forutsetningen er at bil og sjåfør passer sammen, og da må sjåførene få lov til å bli med på å bestemme. Bedriften legger føringer for utformingen av bilene, så er sjåførene med på å bestemme detaljene, innenfor visse rammer.

Skjermbilde fra en artikkel i Transportmagasinet om Skjæveland Gruppens biler.

Roser sjåførene

– Våre sjåfører vil og kan, og jeg kjenner at jeg er stolt av dem. De er forskjellige, men alle gjør en god jobb både inne og ute, sier Geir, som også selv involverer seg i avgjørelsene knyttet til utforminger.

– På den forrige bilen vi kjøpte arbeidet vi frem en ny  måte å sikre lasten på. Fremfor krokfester på bestemte punkter på planen, laget vi en fleksibel festefunksjon ytterst på  planen i hele planlengden. Dette løste vi sammen med Willy Tjessem og Paltek AS. De laget demoer for oss, som vi testet, før de ble satt i produksjon. Vi er veldig fornøyd med disse, beskriver den bil-interesserte medeieren.

Han ser opp.
– Dette var en spennende prosess å få være med på, i tillegg til det jeg gjør til vanlig.