Bannerbilde

Skjævelands leggeanvisning

Skjævelands leggeanvisning

Skjæveland Cementstøperi har utarbeidet egen nettbasert leggeanvisning.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   Oppdatert:  26 februar 2019

Leggeanvisning beskriver vesentlige detaljer. Målet har vært å lage en leggeanvisning som er lett tilgjengelig. Dette er ett ledd i vår innsats for å forenkle hverdagen for kundene våre.

Skjævelands leggeanvisning ligger her. Den gjelder for bruk og montering av produkter levert av Skjæveland, og erstatter tidligere publiserte anvisninger fra oss.

For å gjøre det enkelt å finne frem, er leggeanvisningen inndelt i egne kapitler for de ulike rørtypene; ig-rør og sirkulære rør, Qmax rør, Qmax Storm, Fotrør og Box Culvert.