Bannerbilde

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  11 september 2018
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Dette vil deltakerne under Klimatilpasningsdagene 2018 lære mer om.

I begynnelsen av september ble to regnbed i Eidsvollsgate i Sandnes fylt med vekstmedium. Vi har tidligere beskrevet anlegget, blant annet her. Dette er en del av Sandnes kommunes bidrag i ROBÆR-prosjektet (se fakta) hvor kommunen kombinerer bedret trafikksikkerhet med klimatilpasningsarbeid.

Optimal balanse

NIBIO Særheim har hatt ansvar for plantevalget og også hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av det spesialkonstruerte vekstmediet.

Geir Lillebø fra Skjæveland fyller vekstmediet i regnbedene i Eidsvollsgate. – Balansen mellom de hydrauliske egenskapene og de næringsmessige egenskapene er helt avgjørende. Blir det for åpent, vokser ikke plantene. Blir massen for tett, renner ikke vannet gjennom, beskriver Per Møller-Pedersen.
Han er daglig leder i Storm Aqua, som gjennom Skjæveland Gruppen er deltaker i prosjektet. Sandnes kommune er utførende og eier.


Skal samle erfaring

– Dette er en del av et større forskningsprosjekt, hvor vårt hovedmål er å få erfaring med hva som kan fungere i vårt vestlandsklima. Vi ønsker å samle erfaring fra drift- og vedlikehold av regnbedene, for å kartlegge hva det krever av kommunen å følge opp slike anlegg. Det forklarer senioringeniør Kirsten Vike fra Sandnes kommune.

Så er regnbedet klart til beplantning, i god tid før høstregnet setter inn i 2018.Sentrale faktorer er effekt, plantevalg og salting av veier, samt at anlegget både må tåle både store nedbørsmengder og tørkeperioder.

Under Klimatilpasningsdagene 2018 skal Kirsten Vike i foredraget «Blågrønne renseløsninger for vegvann» beskrive anlegget i Eidsvoll gata, med vekt på vekstmedier og beplantning, erfaringer fra etableringen og videre planer for oppfølgning.


ROBÆR-fakta:

Miljødirektoratet har invitert de største og mellomstore kommunene til å etablere et nytt nasjonalt klimatilpasningsnettverk. Det er allerede utført et omfattende LOD-arbeid. Dette er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.

I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert ROBÆR. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.

Gjennom Robær tar en sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima. Spesielt ser en på hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde, for å øke effektiviteten.
Storm Aqua er knyttet til ROBÆR med tre konkrete prosjekt; trafikksikringsprosjektet i Eidsvollgate, et forskningsprosjekt om en grå-blå-grønn vegg på NIBIOS forskningsstasjon på Særheim, samt Stangeland Arena.