Bannerbilde

Stangeland Maskin AS har etablert en fordrøyende støttemur

Stangeland Maskin AS har etablert en fordrøyende støttemur

Flettemurelementene gir økt arealutnyttelser, danner med tiden et vertikalt grøntannlegg og er effektivt i LOD-sammenheng.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   Oppdatert:  16 august 2018
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

En næringstomt i Sandnes har fått større areal og en flerfunksjonell LOD-løsning takket være Flettemuren.

Flettemur Stangeland Maskin AS har etablert i Stangeland Næring Vest.Tomten, på ca 10 mål, er skrånende. Stangeland Maskin AS har benyttet Flettemurelementer til å bygge en støttemur, som er i underkant av 90 meter lang og ca. 2,5 meter høy. Dermed fikk utbygger full utnyttelse av arealet på det øverste nivået, et areal som skal benyttes til parkering.

Overvann fra parkeringsplassen, samt takvannet fra bygget på omlag 3900 kvadratmeter, skal ledes ned i Flettemuren. Betongelementene fra Skjæveland skal beplantes, og vil med tiden danne en grønn vegg. I denne vil nedbøren bli tidsforsinket.

Noe vann vil gå med til vanning av vekstene, noe fordamper og resten siver sakte ned i grunnen under muren.

Driftsleder Tore Obrestad hos Stangeland Maskin AS har ledet arbeidet.Driftsleder Tore Obrestad i Stangeland Maskin AS har vært på utkikk etter alternativ til horisontale grøntanlegg, regnbed og åpne dammer. Det var han som foreslo å bruke Flettemuren på prosjektet, og nå har han ledet arbeidet som startet i sommer.

Før elementene ble montert fjernet Stangeland Maskin AS masser og etablert et solid fundament av grov pukk. Overskytende vann fra muren vil sive ned i dette og infiltreres i grunnen. Selve montasjearbeidet skiller seg ikke ut fra annen elementmontering.


Fakta:

  • Massiv AS og Stangeland Maskin AS utvikler prosjektet for Bil & Anlegggsdekk AS.
  • Flettemuren forhandles av Urban Natur, som blant annet har kompetanse innen vekstmedium og planter.
  • Urban Natur monterer beholder og system for vannhåndtering i elementene, og fyller elementene med vekstmedium før de leveres anlegget.

 Muren består av omlag 290 prefabrikkerte betongelementer fra Skjæveland.