Bannerbilde

Medlem av

Medlem av

Gjennom Skjæveland Gruppen er Skjæveland Cementstøperi AS medlem av Klima 2050.

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Senterets mål er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør.

Klima 2050 arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler.

SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, Meteorologisk institutt, samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor.

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050 og besitter en type produkter, kompetanse og innovasjonsvilje som er etterspurt av og et viktig supplement til de andre partnerne i senteret.