Bannerbilde

Kompetanseheving; Kurs i betong

Kompetanseheving; Kurs i betong

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk er opptatt av kompetanse og kvalitet. Derfor satt nylig 16 mann på skolebenken hos Multiblokk.

De 16 gjennomførte Norsk Betongforenings grunnkurs i betongteknologi, med eksamen den fjerde dagen. 11 av deltakerne er ansatt hos Skjæveland og Multiblokk, de øvrige kommer fra andre selskap i området. Per Terje Dalen, daglig leder hos Skjæveland, har hatt ansvaret for kurset fra selskapenes side.

– Produksjonsmedarbeiderne hos Skjæveland og Multiblokk vurderer i dag betongen ut i fra støpelighet og utseende, og har stort erfaringsgrunnlag til å kunne gjøre nettopp det. Bedriftene ønsker å tilføre teoretisk grunnlag i tillegg. Det vi ønsker å oppnå er å strekke oss litt lenger og legge til rette for et godt fagmiljø, derfor gjennomfører vi dette kurset, forklarer Dalen.

Grunnleggende

Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA, og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Kurset ble avsluttet med eksamen, som ble gjennomført i full konsentrasjon.Gjennom de fire skoledagene får deltakerne innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal blant annet tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning og andre forhold som påvirker betongkvaliteten.

Videre får de kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner.


Høyst imponert

Det meste av kurset er ren teori, men noe av arbeidet ble gjennomført i Multiblokks laboratorium. Der målte deltakerne fukt i tilslagsmateriale, de beregnet siktekurver og blandet betong, som de benyttet til å støpe terninger for vurdering av trykkfasthet.

– Jeg opplevde innsatsen deres som meget oppløftende og inspirerende, understreket læreren, Torvaldur Noason, i etterkant. Læreren for det hele var erfarne Torvaldur Noason, fra selskapet T. Noason AS.
– Dette var virkelig imponerende, sier han i etterkant.
– Vi har ikke eksamensresultatene enda, men jeg vil likevel gjerne få rose «mannskapet» for deltakelsen og innsatsen. De var genuint interesserte og bidro på en meget konstruktiv måte. Jeg vil nesten gå så langt som å si at vi kan være stolte av at vi fikk bragt kurset hit til dem, for dette var virkelig et mannskap som var meget, meget motiverte og gjorde en veldig innsats, fortalte han entusiastisk.

Kursdeltakerne har variert erfaringsbakgrunn og kurset er i hovedsak utformet for produksjon med våtbetong, likevel viste samtlige deltakere en genuin interesse.

Senere i høst skal deltakerne gjennomføre del to i kursrekken fra Norsk Betongforening.

På laboratoriet hos Multiblokk støpte deltakerne blokker, som ble lagt til herding i vann.